1
00:03:41,931 --> 00:03:48,390
Môj Pane, vítame vás
v dome vašich predkov.

2
00:04:09,167 --> 00:04:14,004
Fu Manchu,
váš príchod je dobre načasovaný.

3
00:04:14,671 --> 00:04:19,644
Sú medzi nami takí
ktorí chceli zabrániť vášmu návratu.

4
00:04:20,603 --> 00:04:26,694
Teraz pred nás predstúpia,
aby sa dozvedeli svoj ortieľ.

5
00:04:26,892 --> 00:04:29,021
Nech sa súd začne.

6
00:04:29,180 --> 00:04:31,699
Priveďte väzňov!

7
00:04:42,699 --> 00:04:45,622
Pre vás existuje len jediný trest:

8
00:04:46,139 --> 00:04:47,266
smrť!

9
00:04:48,113 --> 00:04:51,810
-Akým spôsobom, otče?
-Výber je na tebe.

10
00:06:11,862 --> 00:06:13,723
Pre tohoto, otče,

11
00:06:13,874 --> 00:06:16,903
navrhujem pomalšiu smrť.

12
00:06:33,060 --> 00:06:36,610
Nemáš viac vlastnú vôľu.

13
00:06:37,654 --> 00:06:40,802
Budeš poslúchať moje príkazy.

14
00:06:46,896 --> 00:06:48,223
Zabi ho!

15
00:08:52,080 --> 00:08:54,192
Nech sa medzi dedinčanmi
tam dolu, šíria fámy

16
00:08:54,217 --> 00:08:57,158
o hroznom zemetrasení,
ktoré zničilo všetky cesty cez hory.

17
00:08:57,182 --> 00:08:58,423
Áno, Pane.

18
00:08:59,725 --> 00:09:02,836
Teraz svet uverí,
že naša izolácia je úplná.

19
00:09:02,861 --> 00:09:05,354
Čakáme na tvoje rozkazy, otče.

20
00:09:05,379 --> 00:09:08,582
Teraz sa moja dielo môže začať.
Dielo nekonečného potešenia.

21
00:09:08,607 --> 00:09:10,150
Dielo pomsty.

22
00:09:10,176 --> 00:09:12,331
Pomsty voči jednému mužovi!

23
00:09:39,721 --> 00:09:42,140
-Dobrý deň, Jasmin.
........