1
00:00:26,120 --> 00:00:29,360
S pomocí Birgitiny dcery Yasmine
a manžela Haralda

2
00:00:29,920 --> 00:00:32,480
jsme dokázali vytvořit DNA.

3
00:00:33,280 --> 00:00:35,760
Dostali jsme i vzorek

4
00:00:35,840 --> 00:00:39,360
a poslali ho doktoru Rothämelovi,

5
00:00:39,440 --> 00:00:43,040
aby ho porovnal
se stopami krve na poutech.

6
00:00:49,400 --> 00:00:54,800
Překvapilo mě,
jak pan Kaufmann požádal o schůzku.

7
00:00:54,880 --> 00:00:56,640
Znělo to velmi formálně.

8
00:00:56,720 --> 00:00:59,920
„Musíme se znovu sejít.
Jsou tu nové informace.“

9
00:01:00,000 --> 00:01:01,480
Seděl jsem tady.

10
00:01:02,840 --> 00:01:04,600
Pan Kaufmann seděl naproti,

11
00:01:04,680 --> 00:01:08,080
vedle něj jeho kolega
a tady Reinhard Chedor.

12
00:01:17,880 --> 00:01:22,000
Pan Kaufmann řekl:
„Toto je schůzka pro příbuzné.“

13
00:01:24,320 --> 00:01:28,240
„Pro příbuzné?“ „Ano.“ A potom řekl:

14
00:01:29,120 --> 00:01:30,480
„Případ jsme vyřešili.“

15
00:01:38,560 --> 00:01:40,440
Jsem si jistý,

16
00:01:40,520 --> 00:01:43,120
že Kurt-Werner Wichmann byl pachatel

17
00:01:43,840 --> 00:01:47,800
nebo že se proti sestře pana Sielaffa
dopustil zločinu.

18
00:01:49,480 --> 00:01:52,040
Řekl jsem: „Ta pouta!“

19
00:01:52,680 --> 00:01:54,440
A on přikývl.

20
00:01:54,520 --> 00:01:59,120
Pravděpodobnost, že krev na poutech
patřila Birgit Meierové,

21
00:01:59,200 --> 00:02:04,440
je 99,9998 %.

22
00:02:07,320 --> 00:02:09,280
DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

23
00:03:00,280 --> 00:03:03,480
{\an8}Seděli jsme tam a nikdo neřekl ani slovo.

........