1
00:00:07,125 --> 00:00:10,208
ANIMOVANÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,375 --> 00:00:20,583
<i>V samém středu vesmíru,</i>
<i>na planetě Eternii,</i>

3
00:00:21,083 --> 00:00:25,500
<i>tyčí se hrad Grayskull,</i>
<i>prastará pevnost opředená tajemstvím.</i>

4
00:00:25,583 --> 00:00:29,833
<i>Po její moci dychtí</i>
<i>temné síly z Hadí hory, </i>

5
00:00:29,917 --> 00:00:32,333
<i>semeniště hříchu a utrpení,</i>

6
00:00:32,417 --> 00:00:37,417
<i>jemuž vládne démon Skeletor</i>
<i>a jeho temní přisluhovači.</i>

7
00:00:37,500 --> 00:00:40,542
<i>Jediný, kdo jim stojí v cestě,</i>

8
00:00:40,625 --> 00:00:42,083
<i>je princ Adam,</i>

9
00:00:42,167 --> 00:00:45,458
<i>chránící tajemství hradu Grayskull</i>

10
00:00:45,542 --> 00:00:47,125
<i>jako He-Man,</i>

11
00:00:47,208 --> 00:00:50,625
<i>nejsilnější muž ve vesmíru!</i>

12
00:00:51,625 --> 00:00:54,750
<i>Jen čtyři znají jeho tajemství, </i>

13
00:00:54,833 --> 00:00:57,167
<i>všichni strážci Grayskullu.</i>

14
00:00:57,250 --> 00:00:59,583
<i>V čele armády hrdinů, </i>

15
00:00:59,667 --> 00:01:04,083
<i>jejichž jediným cílem</i>
<i>je chránit hrad před zkázou,</i>

16
00:01:04,167 --> 00:01:10,708
<i>neboť ti, kdo ovládají Grayskull,</i>
<i>ovládají Moc. Moc být…</i>

17
00:01:10,792 --> 00:01:14,417
<i>Vládci vesmíru!</i>

18
00:01:38,708 --> 00:01:41,333
Neplač, maličká Teelo.

19
00:01:55,167 --> 00:01:56,625
Je to požehnání,

20
00:01:57,125 --> 00:02:00,667
které se projeví,
až ho bude nejvíc potřebovat.

21
00:02:00,750 --> 00:02:03,000
Nikdy naši holčičku neopustím.

22
00:02:03,083 --> 00:02:07,208
Vím, že ji neopustíš,
ale uč ji, aby se mohla sama bránit.

23
00:02:07,792 --> 00:02:11,792
Přijde den,
kdy ona bude bránit tebe a celou Eternii.
........