1
00:00:06,375 --> 00:00:08,625
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,375 --> 00:00:12,291
<i>Zásahová jednotka se blíží.</i>

3
00:00:13,666 --> 00:00:15,666
Pohyb! Chci čistý zásah.

4
00:00:16,250 --> 00:00:18,541
Jsou ozbrojení a extrémně nebezpeční.

5
00:00:19,583 --> 00:00:20,958
<i>Jdeme, rychle!</i>

6
00:00:21,041 --> 00:00:22,291
<i>První patro čisté.</i>

7
00:00:22,916 --> 00:00:25,208
<i>Zkontrolujte každé patro. Rychle!</i>

8
00:00:25,291 --> 00:00:27,208
<i>Hlídejte všechny východy.</i>

9
00:00:27,708 --> 00:00:28,916
Druhé patro čisté.

10
00:00:41,250 --> 00:00:42,250
Prosím…

11
00:00:46,916 --> 00:00:48,666
- Policie!
- Rychle!

12
00:00:49,250 --> 00:00:51,875
- Ruce vzhůru!
- Policie!

13
00:00:51,958 --> 00:00:53,750
Plukovníku, jste v pořádku?

14
00:00:54,500 --> 00:00:56,666
Moje žena…

15
00:00:57,458 --> 00:00:58,833
Jdeme!

16
00:01:01,041 --> 00:01:03,083
Luisi…

17
00:01:04,250 --> 00:01:05,125
Nikdo tu není.

18
00:01:05,208 --> 00:01:06,625
Jak už je to dlouho?

19
00:01:07,500 --> 00:01:09,083
Nevím, pár minut.

20
00:01:09,166 --> 00:01:11,000
Je tu Sierrová. Má dítě.

21
00:01:11,083 --> 00:01:12,625
Nikdo z budovy nevyšel.

22
00:01:12,708 --> 00:01:15,875
Projděte všechny byty.
Když neotevřou, vyrazte dveře.

23
00:01:15,958 --> 00:01:20,375
Uzavřete celou oblast
v okruhu dvou kilometrů. Nikdo nesmí pryč.

24
00:01:20,458 --> 00:01:22,541
Bravo 41 volá všechny jednotky.

........