1
00:00:06,083 --> 00:00:08,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,291 --> 00:00:13,166
<i>Profesor!</i>

3
00:00:13,250 --> 00:00:16,875
Profesor!

4
00:01:14,125 --> 00:01:15,791
Řekněte mi, kde je to zlato.

5
00:01:18,916 --> 00:01:19,750
Já nevím.

6
00:01:21,125 --> 00:01:22,000
Hajzle.

7
00:01:23,208 --> 00:01:24,375
To jsem si myslel.

8
00:01:28,458 --> 00:01:29,333
Vidíš?

9
00:01:31,708 --> 00:01:32,791
To je tvoje dílo.

10
00:01:40,000 --> 00:01:41,250
Podívej se mu do očí!

11
00:01:41,333 --> 00:01:44,875
Řekni tomu klukovi,
že si ke svýmu dlouhýmu seznamu zločinů

12
00:01:44,958 --> 00:01:46,625
přidá pět mrtvých vojáků.

13
00:01:46,708 --> 00:01:48,708
Doživotí. Řekni mu to.

14
00:01:48,791 --> 00:01:50,583
Kolik ti je, chlapečku?

15
00:01:51,208 --> 00:01:52,041
Je mi 23.

16
00:01:52,125 --> 00:01:55,333
Tohle je jediná část tvýho života
strávená na svobodě.

17
00:01:55,416 --> 00:01:57,125
A to díky tobě.

18
00:01:58,083 --> 00:02:00,291
Stejně jako Stockholm. Koukni na ni.

19
00:02:00,375 --> 00:02:02,375
Podívej se na ni, ty parchante!

20
00:02:02,458 --> 00:02:06,541
Až ji pustí, bude jejímu synovi 45.

21
00:02:07,333 --> 00:02:11,708
Baví tě působit takový utrpení,
ty hajzle? Tak co?

22
00:02:12,541 --> 00:02:14,458
Jako Denverovi. Řekneš mu něco?

23
00:02:14,541 --> 00:02:17,708
Řekni mu, že přišel o syna
stejně jako o tátu.

24
00:02:17,791 --> 00:02:21,333
A v obou případech
jsi za to byl zodpovědný ty.
........