1
00:00:05,757 --> 00:00:09,842
Po více než dekádu jsem
účinkoval v dokumentech o Vesmíru...

2
00:00:13,997 --> 00:00:15,842
... a našem místě v něm.

3
00:00:19,066 --> 00:00:21,121
Tady to je! Tady to je!

4
00:00:21,146 --> 00:00:22,732
Vidím padáky.

5
00:00:24,227 --> 00:00:26,171
Zažil jsem pozoruhodná setkání...

6
00:00:26,196 --> 00:00:31,612
Nedokážu uvěřit, že stojíme
vedle vesmírné lodi...

7
00:00:31,637 --> 00:00:32,652
Vypustit.

8
00:00:33,946 --> 00:00:35,332
... nezapomenutelné zážitky...

9
00:00:36,917 --> 00:00:40,402
- Dopadly v přesně stejný čas.
- Páni!

10
00:00:42,507 --> 00:00:44,972
... a vysvětloval jsem krásnou vědu

11
00:00:44,997 --> 00:00:46,371
o tom, jak naše planeta funguje.

12
00:00:48,066 --> 00:00:51,942
To opravdu je tenká modrá
vrstva, která nás chrání.

13
00:00:51,967 --> 00:00:52,972
Podívejte na to!

14
00:00:57,146 --> 00:00:59,692
Nyní se jiným pohledem podívám na ty dokumenty.

15
00:01:00,997 --> 00:01:04,041
Je to jistě nejblíže tomu být ve vesmíru.

16
00:01:05,477 --> 00:01:10,012
Myslím si, že naše znalosti se
posunuly, co jsme udělali ty dokumenty,

17
00:01:10,037 --> 00:01:11,972
takže je zajímavé

18
00:01:11,997 --> 00:01:15,291
položit si ty základní otázky znovu.

19
00:01:18,427 --> 00:01:19,892
Jsme sami ve Vesmíru?

20
00:01:23,967 --> 00:01:25,732
Co je vlastně gravitace?

21
00:01:28,787 --> 00:01:31,532
Kam nás průzkum Vesmíru zavede?

22
00:01:33,427 --> 00:01:35,371
A co je čas?

23
00:01:39,066 --> 00:01:40,482
Pípání není nikdy dobré.

24
00:01:45,495 --> 00:01:51,000
CZ: David Melicher
........