1
00:00:01,125 --> 00:00:02,625
Promiň, Santo.

2
00:00:04,958 --> 00:00:06,250
MINULE JSTE VIDĚLI...

3
00:00:06,333 --> 00:00:09,875
Nathaniel? Co děláš, kamaráde?
Je všechno v pořádku?

4
00:00:13,333 --> 00:00:15,875
Ty víš, že tam budu.
Jak jsem řekl.

5
00:00:17,250 --> 00:00:19,875
Takže Ronin je mrtvý,
a stejně tak osoba, která ho zabila.

6
00:00:19,958 --> 00:00:22,000
Jak příhodné. Odkud to víte?

7
00:00:22,083 --> 00:00:23,917
Protože jsem tam byl.

8
00:00:24,000 --> 00:00:29,250
Teď tu máme artefakt získaný
z trosek komplexu Avengers.

9
00:00:29,625 --> 00:00:30,750
Skvělý.

10
00:00:34,375 --> 00:00:38,250
<i>Newyorský prominent Armand Ducane
byl v noci nalezen ve svém domě mrtvý.</i>

11
00:00:38,333 --> 00:00:41,125
Tady detektiv Caudle
z newyorské policie.

12
00:00:41,208 --> 00:00:44,250
Slečno Bishopová,
můžete se stavit na stanici?

13
00:00:45,208 --> 00:00:46,458
Jak jsi říkala,
že byl Armand zabit?

14
00:00:46,542 --> 00:00:47,667
Někdo ho probodl mečem.

15
00:00:47,750 --> 00:00:49,333
Podívej se,
jestli tam není něco o Kazim.

16
00:00:49,417 --> 00:00:53,208
Co je tohle za společnost?
Sloan s.r.o.? Kazi je zaměstnanec?

17
00:00:53,375 --> 00:00:55,792
Podívám se, co zjistím o Jackovi.

18
00:00:56,625 --> 00:00:58,458
A právě mě odstřihli.

19
00:00:59,375 --> 00:01:00,667
Ani hnout.

20
00:01:40,917 --> 00:01:43,875
Ani se nehni.

21
00:01:44,375 --> 00:01:45,500
Jacku, ne!

22
00:01:45,583 --> 00:01:47,375
Co se to sakra děje?

23
00:01:48,458 --> 00:01:50,792
........