1
00:00:05,715 --> 00:00:06,549
{\an8}V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH...

2
00:00:06,632 --> 00:00:09,218
{\an8}<i>Dvacet let je lovíme, a oni se nám ztratí.</i>

3
00:00:09,760 --> 00:00:12,972
{\an8}<i>Zajali jsme muže,</i>
<i>který si říká Drak Znovuzrozený.</i>

4
00:00:13,514 --> 00:00:16,600
Zákon platí stejně pro nás jako pro něj.

5
00:00:20,020 --> 00:00:22,148
<i>Dotkla ses zdroje.</i>

6
00:00:22,231 --> 00:00:23,816
Ne!

7
00:00:24,483 --> 00:00:26,068
<i>Už nikdy nebudeš stejná.</i>

8
00:00:26,152 --> 00:00:27,403
Zaříkej pro mě.

9
00:00:30,740 --> 00:00:32,074
Světlo chraň.

10
00:00:32,867 --> 00:00:33,701
Co jsi zač?

11
00:00:37,830 --> 00:00:40,249
<i>Muži i ženy, kteří okusili sílu,</i>

12
00:00:40,332 --> 00:00:42,960
<i>a ta jim byla odebrána, už nemají život.</i>

13
00:00:43,043 --> 00:00:45,171
Musíme Mata od těch žen držet dál.

14
00:00:45,254 --> 00:00:47,214
Jestli dorazili, dozvím se to.

15
00:00:47,882 --> 00:00:49,049
A řekneš mi to?

16
00:00:49,133 --> 00:00:51,093
<i>Ale nevím, jestli jí můžeme věřit.</i>

17
00:00:51,177 --> 00:00:53,429
<i>Nepodceňuj ženy v této věži.</i>

18
00:00:53,512 --> 00:00:55,848
<i>Každá z nich má svůj vlastní cíl,</i>
<i>vlastní plán.</i>

19
00:00:55,931 --> 00:00:58,267
<i>Amyrlin se vrací z Caemlynu.</i>

20
00:00:58,350 --> 00:01:01,145
Svolala nás do síně,
abychom se zodpovídaly za Logaina.

21
00:01:01,228 --> 00:01:02,521
Lační po krvi.

22
00:01:46,690 --> 00:01:48,234
Vstávej, Siuan.

23
00:01:52,530 --> 00:01:56,575
-Ryby berou, tati?
-Jo. Líbají hladinu.

24
00:01:56,659 --> 00:01:58,327
Skáčou pro snídani?

........