1
00:00:55,184 --> 00:00:57,167
Pojď do domu,
jestli máš hlad.

2
00:01:14,805 --> 00:01:16,654
Díky.

3
00:01:16,738 --> 00:01:19,209
Hej. Sundej si čepici.

4
00:01:39,347 --> 00:01:41,041
- Díky, drahá.
- Nemáš za co.

5
00:01:41,125 --> 00:01:42,957
- Pěkný den.
- Tobě taky.

6
00:01:44,352 --> 00:01:46,984
Jimmy... jsi připraven?

7
00:01:50,393 --> 00:01:52,432
- Jo.
- Dobře, jdeme.

8
00:01:57,641 --> 00:01:59,229
- Děkuji, madam.
- Nemáte za co.

9
00:02:06,064 --> 00:02:07,705
Co ten, co jsi na něm přijel?

10
00:02:07,789 --> 00:02:10,482
Ten ještě moc ochočený není.
Myslím, že říkali, že jsou mu dva.

11
00:02:14,175 --> 00:02:16,059
Já jim řekl,
že ještě není ochočený.

12
00:02:16,143 --> 00:02:18,135
Tady prodáváme jenom ty ochočené,
Jimmy.

13
00:03:05,985 --> 00:03:07,498
Mami!

14
00:04:01,078 --> 00:04:04,002
<b>Yellowstone S04E06
přeložil jethro</b>

15
00:04:17,678 --> 00:04:18,802
Proč jsi vzhůru?

16
00:04:18,886 --> 00:04:21,701
Otec mi nevolá zpátky.

17
00:04:21,785 --> 00:04:23,082
Znepokojuje mě to.

18
00:04:23,166 --> 00:04:25,018
Viděl jsem ho včera,
nic mu není.

19
00:04:25,102 --> 00:04:26,980
Ano, právě proto mě to znepokojuje.

20
00:04:32,348 --> 00:04:34,626
Dobré ráno, krásko.

21
00:04:43,186 --> 00:04:45,380
Vezmi mě na projížďku.

22
00:04:45,464 --> 00:04:47,210
Na koni?

23
00:04:47,294 --> 00:04:48,519
........