1
00:00:07,000 --> 00:00:07,916
{\an8}PŘEHRÁVÁNÍ

2
00:00:08,000 --> 00:00:09,916
{\an8}SERIÁL NETFLIX

3
00:00:10,000 --> 00:00:13,333
<i>Živě z premiéry filmu </i>Skip a Zvěřouni,

4
00:00:13,416 --> 00:00:15,583
<i>velmi speciální </i>N.N.S.!

5
00:00:15,666 --> 00:00:19,000
<i>Přineseme vám všechny hvězdy,</i>
<i>všechno kouzlo,</i>

6
00:00:19,083 --> 00:00:21,750
<i>všechny nesestříhané okamžiky.</i>

7
00:00:21,833 --> 00:00:25,875
{\an8}<i>A ukázku nových animáků</i>
<i>podzimní řady </i>N.N.S.!

8
00:00:25,958 --> 00:00:27,166
Kde to jsem?

9
00:00:27,250 --> 00:00:30,541
<i>Tady je váš moderátor, Skip!</i>

10
00:00:30,916 --> 00:00:32,375
{\an8}SKIP A ZVĚŘOUNI

11
00:00:32,458 --> 00:00:35,208
{\an8}Je super být zpátky. Začali jsme, ne?

12
00:00:36,083 --> 00:00:39,958
Je super být zpět v N.N.S.!,
kde to pro mě všechno začalo.

13
00:00:41,541 --> 00:00:43,458
Nikdy jsem nic nemoderoval sám.

14
00:00:44,083 --> 00:00:45,083
Treybor skončil.

15
00:00:46,250 --> 00:00:47,916
Asi bych o tom neměl mluvit.

16
00:00:48,875 --> 00:00:52,166
Ale na natáčení Zvěřounů
jsem poznal tolik novejch kámošů,

17
00:00:52,250 --> 00:00:53,208
třeba Johnnyho!

18
00:00:55,708 --> 00:00:58,583
Ale to bych taky neměl říkat,
protože je v lochu.

19
00:00:59,166 --> 00:01:01,250
Ale všecko je pohodička,

20
00:01:01,333 --> 00:01:04,583
protože si to tady ve Zvěřováku
od Bagetích kámošů

21
00:01:04,666 --> 00:01:07,000
pořádně ožůžujem

22
00:01:07,083 --> 00:01:11,375
a ukážem vám, jaký nový animáky
se v <i>N.N.S.! </i>chystaj.

23
00:01:12,333 --> 00:01:13,541
Nový animáky.

24
........