1
00:00:05,297 --> 00:00:10,177
{\an8}Sny sú odkazy z hlbín.

2
00:00:55,681 --> 00:00:59,351
<i>Naša planéta Arrakis
</i> <i>je nádherná pri západe slnka.</i>

3
00:01:02,813 --> 00:01:05,315
<i>Nad pieskovými dunami</i>

4
00:01:05,482 --> 00:01:08,318
<i>vidno vo vzduchu korenie.</i>

5
00:01:20,789 --> 00:01:24,626
<i>V noci pristávajú zberače korenia.</i>

6
00:01:26,128 --> 00:01:30,674
<i>Cudzinci sa pretekajú s časom,
</i> <i>aby ušli pred páľavou dňa.</i>

7
00:01:39,808 --> 00:01:42,978
<i>Plienia nám zem pred očami.</i>

8
00:01:43,770 --> 00:01:47,482
<i>Ich krutosť je jediné, čo poznáme.</i>

9
00:01:52,321 --> 00:01:56,783
<i>Títo cudzinci, Harkonnenovci,
</i> <i>prišli dávno predtým, ako som sa narodila.</i>

10
00:01:56,950 --> 00:02:00,704
<i>Kontrolujú produkciu korenia,
</i> <i>a tak sa stali nechutne bohatými.</i>

11
00:02:01,038 --> 00:02:03,415
<i>Bohatšími ako samotný imperátor.</i>

12
00:02:45,415 --> 00:02:48,585
<i>Naši bojovníci nedokázali
</i> <i>oslobodiť Arrakis od Harkonnenovcov.</i>

13
00:02:48,752 --> 00:02:53,215
<i>Ale jedného dňa
</i> <i>na rozkaz imperátora odišli.</i>

14
00:03:00,222 --> 00:03:02,599
<i>Prečo sa imperátor tak rozhodol?</i>

15
00:03:04,059 --> 00:03:06,395
<i>A kto nás bude utláčať teraz?</i>

16
00:03:08,272 --> 00:03:12,276
DUNA
ČASŤ PRVÁ

17
00:03:41,597 --> 00:03:44,141
{\an8}ROK 10191

18
00:03:46,059 --> 00:03:52,441
{\an8}CALADAN
DOMOVSKÝ SVET RODU ATREIDESOVCOV

19
00:03:57,905 --> 00:03:59,489
Dobre, že si vstal zavčasu.

20
00:04:01,033 --> 00:04:03,994
Otec chce, aby si sa pred
príchodom imperátorovho posla obliekol.

21
00:04:04,703 --> 00:04:06,163
Obliekol?

22
00:04:07,080 --> 00:04:08,248
Uniformu?

23
00:04:08,957 --> 00:04:10,167
Slávnostne.
........