1
00:00:05,200 --> 00:01:18,320
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:05,200 --> 00:00:08,360
Reyka za mnou chodí
z vlastní vůle, Elso.

3
00:00:08,440 --> 00:00:09,200
Je to moje krev.

4
00:00:10,680 --> 00:00:12,640
Pochází ze mě, ne z vás.

5
00:00:12,680 --> 00:00:15,320
Co jste během
těch let dělala vy, Elso?

6
00:00:15,400 --> 00:00:17,320
Nikdy jsem ji nepřestala hledat.

7
00:00:17,400 --> 00:00:20,480
Reyka si myslela, že jste to vzdala,
že ji nechcete.

8
00:00:20,560 --> 00:00:23,160
Reyka je moje dcera, moje, jasný?

9
00:00:23,240 --> 00:00:26,760
Má domov.
Tak ji, prosím, pane, nechte být.

10
00:00:27,040 --> 00:00:29,680
Policisté, pokračujte v pronásledování,
míří směrem k Baduganze.

11
00:00:37,160 --> 00:00:38,220
Ustupte.

12
00:00:38,880 --> 00:00:39,880
To je pervitin.

13
00:00:41,360 --> 00:00:42,560
Nikdo se o tom nedoví.

14
00:00:44,280 --> 00:00:45,520
Jaký je plán?

15
00:00:46,080 --> 00:00:47,440
Dosah 50 metrů.

16
00:00:48,160 --> 00:00:50,120
Jakmile zmizíš z dosahu,
neuslyším tě.

17
00:00:51,440 --> 00:00:52,460
Dobře.

18
00:00:55,340 --> 00:00:56,440
Znám tě.

19
00:00:57,560 --> 00:00:58,800
Ty jsi od policie.

20
00:00:59,380 --> 00:01:00,580
Přišla jsem se trochu pobavit.

21
00:01:01,000 --> 00:01:02,100
Kdo jsi ty?

22
00:01:03,420 --> 00:01:04,420
Počkej, Sodo?

23
00:01:06,160 --> 00:01:08,200
Máš pravdu, jsem policista.

24
00:01:09,640 --> 00:01:11,080
........