1
00:00:06,250 --> 00:00:10,833
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,541 --> 00:00:23,666
Jak daleko ještě?

3
00:00:28,916 --> 00:00:30,041
Kam to vůbec jdeme?

4
00:00:35,166 --> 00:00:37,333
V Kaer Morhen bylo alespoň bezpečno.

5
00:00:37,916 --> 00:00:40,000
Zkouška trav není bezpečná.

6
00:00:42,125 --> 00:00:43,375
Zase mě neposloucháš.

7
00:00:46,416 --> 00:00:49,000
Chceš se nechat zabít mutacemi.

8
00:00:49,583 --> 00:00:50,916
A i kdybys je přežila,

9
00:00:51,625 --> 00:00:53,833
necháš se zabít při honbě za pomstou.

10
00:00:55,416 --> 00:00:56,666
Zapomínám na něco?

11
00:01:01,583 --> 00:01:04,208
Vůbec ti nezáleží na tom, co chci já.

12
00:01:06,708 --> 00:01:07,958
Záleží ti jenom

13
00:01:09,208 --> 00:01:10,416
na tvojí povinnosti.

14
00:01:12,541 --> 00:01:14,958
Dokud dýchám, plníš ji na výbornou.

15
00:01:19,208 --> 00:01:20,791
Potřebuju víc než to.

16
00:01:23,250 --> 00:01:24,166
Ciri…

17
00:01:27,875 --> 00:01:29,208
já tě chápu.

18
00:01:33,416 --> 00:01:34,333
Co je tam?

19
00:01:35,708 --> 00:01:37,375
Slyšíš něco?

20
00:01:38,333 --> 00:01:39,500
No tak, Klepno.

21
00:01:40,250 --> 00:01:41,083
Jedeme.

22
00:01:45,875 --> 00:01:47,708
Tady je řeka nejmělčejší.

23
00:01:48,541 --> 00:01:50,625
Zkontroluju, jestli je tu bezpečno.

24
00:01:51,208 --> 00:01:52,208
Bezpečno?

25
00:01:53,666 --> 00:01:55,208
Nejdřív to zkusím vylákat.

........