1
00:00:06,125 --> 00:00:10,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,500 --> 00:00:14,833
Redanské koruny.

3
00:00:15,708 --> 00:00:16,958
Melitelé…

4
00:00:18,750 --> 00:00:21,000
zklamala jsem tě.

5
00:00:22,291 --> 00:00:23,250
Odpusť mi to.

6
00:00:24,166 --> 00:00:25,541
Šli po Ciri.

7
00:00:31,208 --> 00:00:32,333
Kde mám zbraně?

8
00:00:34,208 --> 00:00:36,291
Musím ji najít.

9
00:00:37,208 --> 00:00:40,625
Musíš mě nechat ošetřit ti to zranění.

10
00:00:51,083 --> 00:00:52,458
Jak se to rozbilo?

11
00:00:56,333 --> 00:00:57,791
To se jí stává.

12
00:00:59,583 --> 00:01:02,708
Pokud má vážně takové schopnosti,

13
00:01:04,458 --> 00:01:06,291
nemůžeš jí pomoct.

14
00:01:06,375 --> 00:01:07,875
Najdu si ty zbraně sám.

15
00:01:07,958 --> 00:01:09,666
Tím chci říct,

16
00:01:10,375 --> 00:01:13,708
že Ciri potřebuje víc,
než jí teď můžeš dát.

17
00:01:13,791 --> 00:01:15,583
Přísahal jsem, že ji ochráním!

18
00:01:17,791 --> 00:01:18,625
Nenneke…

19
00:01:19,958 --> 00:01:21,958
nehodlám jen sedět a čekat,

20
00:01:22,041 --> 00:01:25,083
až si pro ni přijde
něco horšího než vyšinutý mág.

21
00:01:25,166 --> 00:01:30,458
Ty si myslíš, že jí Yennefer chce ublížit?

22
00:01:32,625 --> 00:01:36,458
Přál bych si, aby Yennefer věděla
o té rovnováze, o které jsi mluvila.

23
00:01:38,125 --> 00:01:39,875
Ani nevíš, jak moc.

24
00:01:42,666 --> 00:01:45,500
Ohledně přání i Yennefer
jsem se už ale ponaučil.

........