1
00:00:06,208 --> 00:00:10,791
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,541 --> 00:00:21,416
Cirillo Fiono Elen Riannon,
děláte si ze mě legraci?

3
00:00:22,250 --> 00:00:25,875
Myslela jste, že žertuju,
když jsem říkal, ať si mě nepřejete,

4
00:00:25,958 --> 00:00:27,666
pokud nebudete připravená?

5
00:00:27,750 --> 00:00:31,000
Nepřejte si mě,
jestli máte v kapse špinavé drápky.

6
00:00:32,916 --> 00:00:33,833
Je tohle sen?

7
00:00:33,916 --> 00:00:37,875
Noční můra, jestli si
nevytřete ty ospalky a nepohnete si.

8
00:00:38,416 --> 00:00:40,416
Pasování začalo před 20 minutami

9
00:00:40,500 --> 00:00:42,916
a vaše babička slíbila, že budete tančit.

10
00:00:44,041 --> 00:00:45,125
Babička?

11
00:00:45,208 --> 00:00:47,583
Ano. Už jí začala…

12
00:00:48,458 --> 00:00:50,125
cukat čelist. Však to znáte.

13
00:01:00,333 --> 00:01:01,833
Co se to do hajzlu děje?

14
00:01:01,916 --> 00:01:03,875
Pozor na pusu, princezno.

15
00:01:06,458 --> 00:01:07,291
Co to děláte?

16
00:01:08,916 --> 00:01:09,875
Jsi to vážně ty.

17
00:01:11,000 --> 00:01:11,833
Zešílela.

18
00:01:12,666 --> 00:01:15,833
Hostina je v plném proudu
a ona si zešílí. Víte co?

19
00:01:15,916 --> 00:01:16,750
Tohle…

20
00:01:18,291 --> 00:01:19,916
si brát nemusíte. Pojďte.

21
00:02:03,458 --> 00:02:04,291
Geralte!

22
00:02:06,166 --> 00:02:07,000
Geralte!

23
00:02:20,750 --> 00:02:21,750
Geralte.

24
00:02:25,208 --> 00:02:26,041
Poslouchej mě.
........