1
00:00:06,083 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:28,583 --> 00:00:30,333
- Sakra. Zastav.
- Do prčic.

3
00:00:31,791 --> 00:00:33,916
- Promiň, zlatíčko.
- Pardon.

4
00:00:34,000 --> 00:00:35,750
- Je nám to moc líto.
- Promiň.

5
00:00:35,833 --> 00:00:37,416
Určitě mám jet taky?

6
00:00:37,500 --> 00:00:41,125
- Jistě. Bez tebe nejedeme.
- Na tom lístku je tvoje jméno.

7
00:00:41,208 --> 00:00:42,958
- Nasedni.
- No tak.

8
00:00:52,958 --> 00:00:55,291
Čas na náš cestovní rituál.

9
00:00:55,375 --> 00:00:59,125
Dobře, Raz, dva, tři.

10
00:00:59,625 --> 00:01:00,666
Tak.

11
00:01:04,208 --> 00:01:05,625
Tohle se nikdy nezmění.

12
00:01:05,708 --> 00:01:08,333
Žádná sexy macecha to nikdy neovlivní.

13
00:01:13,916 --> 00:01:17,250
{\an8}LEE: V kanceláři mi řekli, že jedeš do Goy

14
00:01:17,333 --> 00:01:18,791
{\an8}Musím tě vidět

15
00:01:43,041 --> 00:01:47,208
EPIZODA 8
HISTORIE JEDNOHO MANŽELSTVÍ

16
00:02:13,958 --> 00:02:17,625
Možná jsme první dva Indové,
co slaví rozvod

17
00:02:17,708 --> 00:02:19,208
a pořádají rozvodový večírek.

18
00:02:20,000 --> 00:02:21,375
O tom musíš tweetnout.

19
00:02:58,333 --> 00:03:00,083
Hotovo? Spokojený?

20
00:03:01,291 --> 00:03:02,583
Pusť ho aspoň teď.

21
00:03:03,625 --> 00:03:05,291
Recepce je jen kousek.

22
00:03:10,041 --> 00:03:11,458
Dobře, jde se.

23
00:03:14,000 --> 00:03:15,791
- Pomůžu ti, Laro.
- Děkuju.

........