1
00:00:06,041 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,291 --> 00:00:28,208
Haló.

3
00:00:28,291 --> 00:00:30,666
<i>Dobré ráno, pane, tady Jasmine.</i>

4
00:00:30,750 --> 00:00:32,625
Dobré ráno, Tady Jasmine.

5
00:00:32,708 --> 00:00:34,208
Ne, pane. <i>Tady</i> je Jasmine.

6
00:00:36,000 --> 00:00:36,875
Tady Árja.

7
00:00:38,208 --> 00:00:39,583
Ráda bych s vámi probrala

8
00:00:39,666 --> 00:00:42,000
domluvený hovor s hongkongskou pobočkou.

9
00:00:42,083 --> 00:00:44,500
Sakra. Omlouvám se. Úplně mi to vypadlo.

10
00:00:44,583 --> 00:00:46,041
Dala byste mi pět minut?

11
00:00:46,125 --> 00:00:48,875
<i>Ale víc než pět minut</i>
<i>vašeho času to nezabere.</i>

12
00:00:48,958 --> 00:00:51,208
<i>Stačí jen naťukat pin, to je všechno.</i>

13
00:00:51,291 --> 00:00:52,750
Teď jsem vylezl ze sauny.

14
00:00:52,833 --> 00:00:56,208
Jsem celý mokrý a…
Hej, co to děláte, kluci?

15
00:00:56,291 --> 00:00:58,875
Co to má být? Vždyť je nahý.

16
00:00:59,625 --> 00:01:01,000
<i>Proč to fotíte? Mazejte.</i>

17
00:01:01,666 --> 00:01:03,125
Přejete si čistý ručník?

18
00:01:03,750 --> 00:01:04,875
Ne, proč?

19
00:01:06,333 --> 00:01:07,916
Tak jo, ale rychle.

20
00:01:08,000 --> 00:01:11,000
- Pane, to je nevhodné.
- Proč? Co se stalo?

21
00:01:11,083 --> 00:01:13,583
Nemůžete mluvit s dámou bez šatů.

22
00:01:14,291 --> 00:01:16,250
Proč? Vy na sobě nemáte šaty?

23
00:01:16,958 --> 00:01:19,166
Vy je nemáte, pane.

24
00:01:19,833 --> 00:01:22,458
- Ale já jsem tady.
- Ale já vím, že jste nahý.

........