1
00:00:06,041 --> 00:00:08,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,125 --> 00:00:20,666
Zavíráme, pane.

3
00:00:22,125 --> 00:00:24,416
Ano, ale my máme stále otevřeno.

4
00:00:31,958 --> 00:00:33,833
Ukradl jsem ti velkou část dne

5
00:00:34,541 --> 00:00:36,083
a teď i noci.

6
00:00:37,208 --> 00:00:40,250
- Nevadí mi to, vážně. Je to zábava.
- Jo.

7
00:00:44,583 --> 00:00:46,000
Něco by mě zajímalo.

8
00:00:47,666 --> 00:00:49,416
Všiml jsem si, že ses neurazila,

9
00:00:49,500 --> 00:00:52,958
když jsem se zeptal,
proč nemáš na stole manželovu fotku.

10
00:01:04,125 --> 00:01:07,541
Ještě pět sekund mlčení,
a prakticky máme vztah.

11
00:01:09,916 --> 00:01:10,875
Ale tys promluvil.

12
00:01:17,875 --> 00:01:18,958
Udělej chybu, Šruti.

13
00:01:28,500 --> 00:01:29,958
V životě už jsem chybovala.

14
00:01:32,250 --> 00:01:33,541
Udělej chybu se mnou.

15
00:01:36,583 --> 00:01:39,458
Nedoufej, že by z toho
mohlo vzejít něco dobrého.

16
00:01:40,500 --> 00:01:42,166
Udělej dnes totální chybu.

17
00:01:51,125 --> 00:01:54,416
Za normálních okolností
bych to auto řídil. Můžu…

18
00:01:54,500 --> 00:01:57,083
Jo, zvládl bys ten test?

19
00:01:57,166 --> 00:01:58,333
Tvůj nos, nebo můj?

20
00:02:04,458 --> 00:02:07,291
Moc mě těšilo a dobrou noc. Už běžte.

21
00:02:09,833 --> 00:02:10,750
Cože?

22
00:02:16,375 --> 00:02:17,375
To je můj pokoj.

23
00:02:19,166 --> 00:02:20,166
Opravdu?

24
00:02:22,416 --> 00:02:25,000
Prvně na záletech? Pojď. To je v pořádku.
........