1
00:00:06,041 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,750 --> 00:00:17,375
{\an8}Hubené ženy jsou všechny stejné.
Tlusté jsou různorodější.

3
00:00:23,250 --> 00:00:24,416
NEZNÁMÉ ČÍSLO

4
00:00:25,750 --> 00:00:28,166
- Ahoj.
<i>- Zdravím, cizinče.</i>

5
00:00:28,250 --> 00:00:29,458
<i>Hádej, kdo volá?</i>

6
00:00:30,958 --> 00:00:32,125
Púdža.

7
00:00:32,208 --> 00:00:35,500
<i>Teda Árjo, to koukám.</i>

8
00:00:35,583 --> 00:00:38,500
Gentleman nikdy nezapomíná
hlas své expřítelkyně.

9
00:00:39,333 --> 00:00:40,791
<i>Proto se divím.</i>

10
00:00:41,791 --> 00:00:45,291
- Odkud voláš?
<i>- Jsem v Gurugramu. Sektor 46.</i>

11
00:00:45,375 --> 00:00:47,208
<i>- Nechceš se vidět?</i>
- Jo.

12
00:00:48,875 --> 00:00:51,250
<i>Árjo? Jsi tam?</i>

13
00:00:52,291 --> 00:00:54,375
- Zavolám za pět minut.
<i>- Jasně.</i>

14
00:00:56,125 --> 00:00:59,208
- Podívej. Ty si dnes večer vezmu.
- A?

15
00:00:59,291 --> 00:01:03,291
Dobře si je prohlédni.

16
00:01:06,833 --> 00:01:08,166
Víš, co si myslím?

17
00:01:08,250 --> 00:01:11,333
Že chceš, abych ti rozmluvil si je vzít.

18
00:01:11,416 --> 00:01:12,666
Myslím, že se bojíš.

19
00:01:13,166 --> 00:01:15,708
Ne. Rozhodně si je obléknu.

20
00:01:15,791 --> 00:01:18,458
- Jak to, že je neznám?
- Nikdy jsem je nenosila.

21
00:01:18,541 --> 00:01:20,166
- Moc tlustá?
- Moc stydlivá.

22
00:01:20,250 --> 00:01:22,083
- Už nejsi?
- Teď jsem připravená.

23
00:01:22,166 --> 00:01:25,583
........