1
00:00:06,041 --> 00:00:08,875
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:37,041 --> 00:00:39,500
…sere… na prd.

3
00:00:39,583 --> 00:00:42,000
<i>Výraz „na prd“ neznám.</i>

4
00:00:42,083 --> 00:00:44,625
Sakra. Sere, ne Siri.

5
00:00:44,708 --> 00:00:46,416
- Co to bylo?
- Nic.

6
00:00:47,333 --> 00:00:49,583
- Vzbudil jsem tě?
- Nespala jsem.

7
00:00:50,958 --> 00:00:52,416
Proč nespíš?

8
00:00:53,916 --> 00:00:54,750
Kvůli chlapům.

9
00:00:56,333 --> 00:00:57,333
Co s nimi?

10
00:00:58,958 --> 00:00:59,875
Nic.

11
00:01:01,375 --> 00:01:02,750
Jsem na ně expert.

12
00:01:04,041 --> 00:01:05,000
Mně to můžeš říct.

13
00:01:08,583 --> 00:01:10,333
Jen jsem si říkala,

14
00:01:11,416 --> 00:01:13,166
proč mě najednou všichni balí.

15
00:01:15,041 --> 00:01:16,708
Asi kvůli statusu na Facebooku.

16
00:01:17,375 --> 00:01:18,791
Neměla jsem ho měnit.

17
00:01:21,166 --> 00:01:23,125
Se statusem to nemá co dělat.

18
00:01:24,625 --> 00:01:27,541
Muži cítí nezadanou ženu na sto honů.
Je to dar.

19
00:01:37,250 --> 00:01:40,750
{\an8}AGNI
Moje noc v Bombaji! Co ty, Árjo?

20
00:01:47,708 --> 00:01:49,791
ZPRÁVA PRO: MAŠA
Není pozdě psát?

21
00:01:54,208 --> 00:01:57,208
{\an8}MAŠA
Psát v tuhle hodinu je neslušné…

22
00:02:01,750 --> 00:02:02,583
Hele.

23
00:02:03,708 --> 00:02:05,291
Je ta matrace pohodlná?

24
00:02:05,375 --> 00:02:07,541
........