1
00:00:06,083 --> 00:00:08,875
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,416 --> 00:00:21,500
Šru, mám bloknutý záda.

3
00:00:24,666 --> 00:00:26,916
Bedra bolí ze špatného držení těla.

4
00:00:27,541 --> 00:00:29,250
Horní část zad z manželství.

5
00:00:29,333 --> 00:00:32,166
ZRZKA U SILNICE

6
00:00:32,250 --> 00:00:33,333
Mluvíš se mnou?

7
00:00:39,083 --> 00:00:42,208
Tohle je vážně záhada.

8
00:00:42,750 --> 00:00:44,791
Fascinuje mě ta asymetrie.

9
00:00:45,916 --> 00:00:48,250
Nemáš kalhotky, ale vzala sis podprsenku.

10
00:00:48,333 --> 00:00:50,250
Chystáš se na videokonferenci?

11
00:00:51,125 --> 00:00:52,666
Víš co, zlato?

12
00:00:52,750 --> 00:00:56,416
Měl bys ten pozorovací talent
využít doma k něčemu užitečnějšímu.

13
00:00:56,916 --> 00:00:59,666
- Čekáme někoho?
- Ano. Chci najmout služebnou.

14
00:00:59,750 --> 00:01:02,250
Tak teď mi to ale musíš vysvětlit.

15
00:01:03,208 --> 00:01:04,958
Podprda je i mezi holkama nutná?

16
00:01:05,041 --> 00:01:08,541
Přesně tak, Árjo.
Kéž by to věděla i tvoje máti.

17
00:01:16,083 --> 00:01:17,541
Přišla jste kvůli práci?

18
00:01:18,416 --> 00:01:20,375
- Jak se jmenujete?
- Lakšmí.

19
00:01:20,458 --> 00:01:23,333
Lakšmí. Zvládnete všechny domácí práce?

20
00:01:23,416 --> 00:01:24,791
I utírání prachu?

21
00:01:24,875 --> 00:01:28,208
Chci mít dům jako klícku.

22
00:01:28,291 --> 00:01:30,458
Odfláknutou práci neberu.

23
00:01:30,541 --> 00:01:31,833
Každý kout v domě…

24
00:01:32,750 --> 00:01:35,500
se musí denně smýčit.

........