1
00:00:06,041 --> 00:00:08,833
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,000 --> 00:00:26,416
- Dobré ráno, slečno.
- Tobě taky.

3
00:00:28,708 --> 00:00:31,875
Víš, že bez povídání s tebou se neobejdu.

4
00:00:35,125 --> 00:00:37,125
PROSÍM, VÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT.

5
00:00:37,708 --> 00:00:38,625
Dobré ráno.

6
00:00:39,458 --> 00:00:40,333
Tak brzy?

7
00:00:40,416 --> 00:00:44,541
Co takhle popřát mi
dobré ráno a obejmout mě?

8
00:00:47,666 --> 00:00:49,541
Dobré ráno, beruško. Seď rovně.

9
00:00:50,416 --> 00:00:53,083
- Jóga?
- Ne, posilovna.

10
00:00:53,166 --> 00:00:55,458
- Přidalas tam cukr?
- Ne, paní.

11
00:00:59,375 --> 00:01:02,375
Jestli tam ještě jednou dáš cukr,
můžeš jít dělat šejky zpátky na vesnici.

12
00:01:02,458 --> 00:01:03,666
Dávej si na to pozor.

13
00:01:03,750 --> 00:01:06,583
- Co děláš?
- Kvíz z biologie.

14
00:01:13,208 --> 00:01:14,625
Twitter.

15
00:01:16,250 --> 00:01:18,625
Musíš si přestat gůglit hezouny.

16
00:01:19,708 --> 00:01:21,625
- Ani o víkendu?
- Nikdy.

17
00:01:21,708 --> 00:01:23,166
Proč ne?

18
00:01:23,250 --> 00:01:25,791
Při telefonování mluvíš jako dlaždič.

19
00:01:25,875 --> 00:01:28,416
U nás doma
nefunguje „mládeži nepřístupno“.

20
00:01:28,500 --> 00:01:29,416
Ro.

21
00:01:30,041 --> 00:01:33,041
Brýtro, princezničko. Jak se máš?

22
00:01:33,958 --> 00:01:35,250
Seď rovně.

23
00:01:38,416 --> 00:01:40,000
Proč to ženským dělají?

........