1
00:00:06,125 --> 00:00:08,916
{\an8}SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,000 --> 00:00:32,833
{\an8}Řekni mu to.

3
00:00:34,708 --> 00:00:37,166
{\an8}Jo, řeknu.

4
00:00:39,875 --> 00:00:40,708
{\an8}Hned.

5
00:00:41,375 --> 00:00:43,208
{\an8}Jo, hned.

6
00:00:45,958 --> 00:00:47,875
{\an8}Už tě o to prosím měsíce.

7
00:00:50,000 --> 00:00:52,416
{\an8}Proč muži nedávají úkoly manželkám?

8
00:00:53,458 --> 00:00:54,958
Nejsem tvoje manželka.

9
00:00:56,125 --> 00:00:57,208
Technicky vzato jsi.

10
00:00:57,291 --> 00:00:58,500
Jak technicky?

11
00:00:59,375 --> 00:01:01,708
Když tě najdou
za záhadných okolností mrtvou,

12
00:01:01,791 --> 00:01:03,208
budu hlavní podezřelý.

13
00:01:05,125 --> 00:01:08,333
Fajn. Chceš, abych v Indii já řekla muži,
že páchne?

14
00:01:08,416 --> 00:01:09,875
Ticho, Šruti.

15
00:01:09,958 --> 00:01:11,166
Rozumí anglicky.

16
00:01:11,666 --> 00:01:12,958
Jen hraje, že ne.

17
00:01:14,166 --> 00:01:15,083
Dobrá, Árjo.

18
00:01:15,625 --> 00:01:18,375
Jestli mu to neřekneš,
dám mu výpověď bez důvodu.

19
00:01:18,458 --> 00:01:20,958
Technicky vzato, to auto spadá pode mě.

20
00:01:21,041 --> 00:01:23,625
Ty platíš pojištění, já řidiče.

21
00:01:23,708 --> 00:01:26,583
Takže „technicky“ je můj.

22
00:01:26,666 --> 00:01:27,583
Tak mu to řekni.

23
00:01:35,958 --> 00:01:39,083
Muž každou částí těla vydává jiný pach.

24
00:01:39,708 --> 00:01:41,708
Jaký přesně ti vadí?

25
........