1
00:00:06,280 --> 00:00:08,280
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,280 --> 00:00:11,600
Karime!

3
00:00:15,160 --> 00:00:18,840
<i>Můj zaměstnavatel má vaši dceru.</i>
<i>Chcete-li ji vidět, konejte.</i>

4
00:00:18,920 --> 00:00:21,840
<i>Do prdele, vy ho chcete zabít</i>
<i>přímo u soudu!</i>

5
00:00:23,240 --> 00:00:25,840
Svou část splnil, přivedl oba rukojmí.

6
00:00:25,920 --> 00:00:28,800
On ale neměl své plány s Daešem a Alim.

7
00:00:28,880 --> 00:00:30,560
<i>Bašir je nechce propustit.</i>

8
00:00:30,640 --> 00:00:34,760
Když mu vyhovíme a Arik taky,
Pia bude volná.

9
00:00:34,840 --> 00:00:36,400
Pia a Nadav jsou v Gaze.

10
00:00:36,480 --> 00:00:40,240
Chtějí se s tebou sejít. Když odmítneš,
zveřejním, že jsi Piin otec.

11
00:00:40,320 --> 00:00:42,760
<i>Souhlasil se schůzkou s někým,</i>
<i>komu věříte.</i>

12
00:00:42,840 --> 00:00:44,000
Se mnou.

13
00:00:44,080 --> 00:00:47,320
Když nás zradíte,
vy i váš syn budete mrtví.

14
00:00:47,400 --> 00:00:49,840
<i>Asi víte, jak se dostanete z Gazy, že?</i>

15
00:00:49,920 --> 00:00:51,920
Otočte se a ukažte mi tvář.

16
00:01:14,440 --> 00:01:15,320
V pořádku.

17
00:01:28,920 --> 00:01:31,040
<i>Vyvíjí se vše podle plánu?</i>

18
00:01:31,120 --> 00:01:33,840
- Co vím, tak ano.
<i>- Fajn.</i>

19
00:01:35,640 --> 00:01:38,120
Opravdu nestojíme o nějaká překvapení.

20
00:01:39,640 --> 00:01:40,520
<i>Ano?</i>

21
00:01:41,520 --> 00:01:42,640
Chápu.

22
00:01:42,720 --> 00:01:44,880
<i>- Ještě jedna důležitá věc.</i>
- Jaká?

23
00:01:46,560 --> 00:01:47,760
Až vůz zastaví

........