1
00:00:05,701 --> 00:00:07,572
<i>Nuž, vlastne je to ...</i>

2
00:00:07,616 --> 00:00:09,835
<i>- Jharrelov byt.
- Chápem.</i>

3
00:00:09,879 --> 00:00:12,288
A predpokladám, že technicky patrí
jeho bratovi. Ale ako to vidím ja,

4
00:00:12,312 --> 00:00:14,057
je to môj domov,

5
00:00:14,101 --> 00:00:16,407
môj priestor, môj vkus.

6
00:00:16,451 --> 00:00:18,975
Ach, niekto je pri dverách. radšej pôjdem.

7
00:00:19,019 --> 00:00:20,716
Ach, pani Groverová, prosím, nezabudnite

8
00:00:20,759 --> 00:00:22,346
na tie výstrižky z novín, ktoré ste mi sľúbili.

9
00:00:22,370 --> 00:00:24,067
<i>Ale samozrejme, zlatko.
Do skorého videnia.</i>

10
00:00:27,070 --> 00:00:28,680
Jharrel.

11
00:00:30,030 --> 00:00:31,205
Poď dnu.

12
00:00:31,248 --> 00:00:33,337
Vďaka. Ahoj.

13
00:00:33,381 --> 00:00:35,209
Ja len ...

14
00:00:35,252 --> 00:00:37,950
Fíha.

15
00:00:37,994 --> 00:00:41,998
Naozaj si to tu oživila.

16
00:00:43,869 --> 00:00:45,709
Mám pocit, že som opäť v krajine živých.

17
00:00:46,872 --> 00:00:48,396
Čomu vďačím za túto česť?

18
00:00:48,439 --> 00:00:50,050
Nuž, chcel som ...

19
00:00:50,093 --> 00:00:51,703
len som ťa chcel skontrolovať.

20
00:00:51,747 --> 00:00:53,227
Vidieť, ako sa máš.

21
00:00:53,270 --> 00:00:55,751
Myslela som, že už nie si môj sociálny pracovník.

22
00:00:55,794 --> 00:00:57,753
Že si bol pridelený

23
00:00:57,796 --> 00:00:59,929
pracovať so 4 400 v hoteli.

24
00:00:59,972 --> 00:01:02,125
Aj keď neviem, prečo by to preboha chceli,

25
........