1
00:00:01,914 --> 00:00:04,134
Sakra, dokud bude
zahrada upravená

2
00:00:04,265 --> 00:00:06,658
a budeme chodit pěšky,
bude naše skrýš v pohodě.

3
00:00:08,617 --> 00:00:09,792
Kurva!

4
00:00:13,622 --> 00:00:14,840
Miluju tě.

5
00:00:14,971 --> 00:00:16,842
Já tebe taky.

6
00:00:16,973 --> 00:00:17,888
Lamare.

7
00:00:17,919 --> 00:00:20,259
Nevím. Něco je s tebou jinak.

8
00:00:20,290 --> 00:00:22,988
Hádám tedy, že chceš,
abychom se stáhli,

9
00:00:23,119 --> 00:00:25,251
zatímco stará škola bude čarovat?

10
00:00:25,382 --> 00:00:27,732
Dala jsem ti informace
o těch dodávkách a skrýši.

11
00:00:27,819 --> 00:00:29,560
Dělám, co musím,
abych získala jejich důvěru.

12
00:00:29,691 --> 00:00:31,388
Díváš se na mě, jako se pes

13
00:00:31,519 --> 00:00:34,347
dívá na zatracenej steak.
Takže ne, nebudeme mrdat.

14
00:00:34,435 --> 00:00:35,827
Přišla jsem se podívat,
jestli nechceš společnost.

15
00:00:39,657 --> 00:00:41,703
Mám pro tebe něco navíc
za tyhle nepříjemnosti.

16
00:00:41,833 --> 00:00:44,401
Pořád mě potřebuješ
stejně jako já tebe.

17
00:00:44,488 --> 00:00:46,142
Můžeme podat žalobu
pro zanedbání povinné péče.

18
00:00:46,272 --> 00:00:48,187
Chci, aby zaplatili za to,
co udělali mému synovi.

19
00:00:48,318 --> 00:00:50,625
- Ty jsi Big L?
- Pracuji jen s tebou.

20
00:00:50,755 --> 00:00:52,627
Nepracuji přímo s tvým
bratrem ani s nikým jiným.

21
00:00:52,757 --> 00:00:54,672
To není problém.

22
00:00:55,803 --> 00:00:56,457
Kurva!
........