1
00:00:20,440 --> 00:00:23,800
Dnešní křest

2
00:00:24,520 --> 00:00:30,920
nevykoná nikdo jiný
než náš nový čestný host,

3
00:00:32,880 --> 00:00:35,400
svatý Olaf Haraldsson.

4
00:01:04,840 --> 00:01:07,960
-Jak se bude dítě jmenovat?
-Jon.

5
00:01:08,040 --> 00:01:10,880
Chcete Jona pokřtít ve jménu Otce

6
00:01:11,120 --> 00:01:13,680
i Syna i Ducha svatého?

7
00:01:14,160 --> 00:01:15,240
Ano.

8
00:01:15,600 --> 00:01:20,080
Žehnám ti znamením kříže,

9
00:01:20,160 --> 00:01:22,920
abys i ty, Jone,

10
00:01:23,240 --> 00:01:28,560
náležel ukřižovanému Ježíši Kristu,
jenž povstal z mrtvých.

11
00:01:30,880 --> 00:01:33,840
Můžete se s námi taky vyfotit?

12
00:01:42,640 --> 00:01:45,240
-Děkujeme!
-Rádo se stalo.

13
00:02:06,040 --> 00:02:10,240
-Máte tu vodu?
-Nejsvětější voda, která existuje.

14
00:02:10,880 --> 00:02:14,000
Požehnal ji sám zakladatel církve.

15
00:02:20,000 --> 00:02:22,560
ZPŘÍTOMNĚLÍ II.
5. díl

16
00:02:22,880 --> 00:02:25,360
<i>Kdyby bylo cestování časem</i>
<i>nazpět možné,</i>

17
00:02:25,440 --> 00:02:28,480
<i>kde jsou potom</i>
<i>turisté z budoucnosti?</i>

18
00:02:29,000 --> 00:02:32,480
<i>Tato parafráze</i>
<i>slov profesora Hawkinse</i>

19
00:02:32,560 --> 00:02:35,720
<i>posloužila k tomu, abychom teorii</i>
<i>zpětného cestování zavrhli.</i>

20
00:02:35,800 --> 00:02:37,080
<i>Já ovšem tvrdím:</i>

21
00:02:37,280 --> 00:02:41,160
<i>Lidé z budoucnosti</i>
<i>na nějaké cestování nemají čas.</i>

22
00:02:41,240 --> 00:02:44,640
<i>Nejspíš by je plně</i>
<i>zaměstnávala snaha</i>

........