1
00:06:44,975 --> 00:06:47,034
Kapitola 1 - Cizinec v cizí zemi

2
00:06:47,099 --> 00:06:49,366
www.edna.cz/the-book-of-boba-fett/

3
00:09:16,001 --> 00:09:19,582
Rodiane. Chceš přeříznout pouta?

4
00:09:23,685 --> 00:09:25,218
Ticho. Ticho.

5
00:12:05,791 --> 00:12:07,125
Vstávej, šéfe.

6
00:12:18,708 --> 00:12:20,791
<i>Léčebný proces přerušen.</i>

7
00:12:34,500 --> 00:12:36,500
Sny jsou zpátky.

8
00:12:39,458 --> 00:12:43,125
Je čas jít.
Seskupili se, aby projevili úctu.

9
00:12:44,666 --> 00:12:46,583
Vzkážu jim, že jsi na cestě.

10
00:13:40,458 --> 00:13:42,208
Rozuměla jsi něčemu?

11
00:13:43,000 --> 00:13:44,741
Prý něco o přátelství.

12
00:13:46,291 --> 00:13:48,308
Potřebujeme protokolárního droida.

13
00:13:48,708 --> 00:13:50,575
<i>Představuji vám Dokka Strassiho,</i>

14
00:13:50,958 --> 00:13:52,845
<i>vůdce Trandoshanů,</i>

15
00:13:52,892 --> 00:13:57,000
<i>ochránců městského centra
a jeho obchodních teritorií.</i>

16
00:13:57,135 --> 00:14:00,333
Trochu zvláštní.
Pracoval jsem pro něj.

17
00:14:00,549 --> 00:14:02,308
Pro něj je to o to zvláštnější.

18
00:14:04,458 --> 00:14:08,875
Tisiceré pozdravy novému Daimyovi.

19
00:14:08,958 --> 00:14:12,833
Je to čest, být tebou přivítán
na Mos Espa, Dokku Strassi.

20
00:14:19,166 --> 00:14:22,450
Kéž nikdy neopustíš Mos Espa.

21
00:14:25,166 --> 00:14:27,833
I když ti Trandoshan
vyjádří kompliment,

22
00:14:27,916 --> 00:14:29,958
tak to zní jako výhružka.

23
00:14:30,937 --> 00:14:33,916
<i>Představuji Jeho Excelenci,
Moka Shaize,</i>

24
00:14:34,000 --> 00:14:36,933
........