1
00:00:01,906 --> 00:00:03,520
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,600 --> 00:00:06,847
- Máme jediné zbývající kinje.
- Je tu sedm otisků rukou.

3
00:00:09,233 --> 00:00:11,285
Musel to být Aster.
Jeden ze Sedmičky.

4
00:00:11,365 --> 00:00:13,264
jako bych viděla
jeho vzpomínky.

5
00:00:13,344 --> 00:00:16,370
Těla Golua a Astera
spí tady a tady.

6
00:00:16,450 --> 00:00:18,832
- To je svatyně Vor-Anden.
- Víš, jak se tam dostaneš.

7
00:00:18,912 --> 00:00:21,541
Když zničíme jejich těla,
kinje budou k ničemu.

8
00:00:21,566 --> 00:00:23,392
Pojď se mnou
do svatyně Vor-Anden.

9
00:00:23,472 --> 00:00:26,385
Jde do Asterovy hrobky.
Já jdu do Goluovy.

10
00:00:26,465 --> 00:00:29,382
- Tak pojď a buď válečnice.
- Počkej, jdu s tebou.

11
00:00:29,383 --> 00:00:31,261
Znamená ta sekvence něco?

12
00:00:31,341 --> 00:00:32,772
Jména pánů?

13
00:00:35,085 --> 00:00:36,677
Co jsi udělal?

14
00:01:02,422 --> 00:01:05,584
Proč jsi to udělal?
Věřili jsme ti.

15
00:01:07,913 --> 00:01:10,829
- Teď vzbudíte lokmu.
- Co je lokma?

16
00:01:10,909 --> 00:01:14,753
- Je tam zbytek tvého druhu.
- Ne, jen lokmu.

17
00:01:14,833 --> 00:01:17,878
To je vlastně jedno, ne?
Protože ti nepomůžeme.

18
00:01:17,879 --> 00:01:21,042
- Ne teď, po tom, co jsi udělal.
- Zvolil jsem si, jak jsi mě učil.

19
00:01:21,122 --> 00:01:24,209
Špatná volba. Ublížil jsi
Janzovi. Mohl jsi ho zabít.

20
00:01:24,234 --> 00:01:25,805
Dělám to pro lokmu.

21
00:01:25,830 --> 00:01:29,638
- Ať je lokma cokoliv, nemůžeš
tu ubližovat lidem. - Budu,

........