1
00:00:05,047 --> 00:00:07,341
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH EXPANZE

2
00:00:08,008 --> 00:00:10,636
<i>Už teď máme nádherné výsledky.</i>

3
00:00:13,681 --> 00:00:15,808
Spravil jsi ji. Umíš spravovat věci.

4
00:00:15,891 --> 00:00:18,269
Tati, nikdy neuvěříš, co se stalo...

5
00:00:20,730 --> 00:00:24,024
Zásobovací sklady.
Marco je rozmístil po celém Pásu.

6
00:00:24,108 --> 00:00:26,026
<i>Podle naší současné spotřeby</i>

7
00:00:26,110 --> 00:00:30,448
<i>máme jídlo a vzduch jen asi na tři týdny.</i>

8
00:00:31,782 --> 00:00:33,659
Já nedělat nic špatně.

9
00:00:33,784 --> 00:00:35,244
Kde je tvoje závaží?

10
00:00:44,295 --> 00:00:48,090
Raději zemřu, než abych
žil na tvém vodítku.

11
00:00:48,174 --> 00:00:51,010
Kašlat na to, zkusili jsme to. Střílím.

12
00:00:57,141 --> 00:00:59,059
HLAVICE: ZNEŠKODNĚNA
OPRÁVNĚNÍ: HOLDEN, J.

13
00:00:59,143 --> 00:01:02,104
To je tvá chyba.
Nemuseli jsme zabít Jamese Holdena.

14
00:01:02,188 --> 00:01:04,023
Jsi zbaven služby!

15
00:01:34,094 --> 00:01:36,430
Upřímnou soustrast.

16
00:01:36,889 --> 00:01:39,433
Všichni studenti v Xanově třídě
ho měli rádi.

17
00:01:39,517 --> 00:01:43,312
Pokud jako škola můžeme cokoliv udělat,
prosím, dejte nám vědět.

18
00:01:46,190 --> 00:01:50,486
Zřejmě jel vozík do zatáčky moc rychle
a prostě se převrátil.

19
00:01:50,945 --> 00:01:54,240
Chudák malý Xan. Co bude s tím řidičem?

20
00:01:54,740 --> 00:01:56,200
Co myslíš?

21
00:01:57,618 --> 00:01:59,036
Byla to nehoda.

22
00:01:59,119 --> 00:02:00,663
Myslím, že na tom nesejde.

23
00:02:00,746 --> 00:02:03,249
Jeden voják se zmínil o popravčí četě.

24
........