1
00:00:47,464 --> 00:00:49,007
Otevři oči.

2
00:00:53,262 --> 00:00:55,931
Odtud pochází naše magie?

3
00:00:58,183 --> 00:01:03,105
Tato svíčka skrývá zázrak,
který byl naší rodině darován.

4
00:01:03,772 --> 00:01:06,024
Jak jsme dostali zázrak?

5
00:01:07,526 --> 00:01:09,194
Kdysi dávno...

6
00:01:10,362 --> 00:01:13,365
Když se mi narodily moje tři děti...

7
00:01:15,617 --> 00:01:20,080
<i>Já a tvůj<i> abuelo<i> Pedro jsme
byli donuceni opustit náš domov.</i>

8
00:01:22,875 --> 00:01:25,627
<i>A i když se k nám hodně lidí přidalo,</i>

9
00:01:25,794 --> 00:01:27,880
<i>s nadějí, že najdeme
nový domov,</i>

10
00:01:29,214 --> 00:01:31,800
<i>nedokázali jsme před
nebezpečím uprchnout.</i>

11
00:01:35,137 --> 00:01:38,932
<i>A o tvého<i> abuelo<i> jsme přišli.</i>

12
00:01:41,727 --> 00:01:44,605
<i>Ale v tu nejtemnější chvíli</i>

13
00:01:45,814 --> 00:01:48,609
<i>jsme dostali zázrak.</i>

14
00:01:50,152 --> 00:01:55,782
<i>Ze svíčky se stal kouzelný plamen,
který nikdy neuhasl.</i>

15
00:01:56,450 --> 00:02:01,121
<i>A požehnal nám útočištěm,
ve kterém jsme mohli žít.</i>

16
00:02:04,291 --> 00:02:06,460
<i>Zázračným místem.</i>

17
00:02:06,919 --> 00:02:08,377
<i>Encanto.</i>

18
00:02:08,586 --> 00:02:10,047
<i>Encanto.</i>

19
00:02:11,590 --> 00:02:14,259
<i>Ten zázrak rostl.</i>

20
00:02:17,346 --> 00:02:18,764
<i>A náš dům...</i>

21
00:02:20,474 --> 00:02:22,768
<i>Naše <i>casita</i>...</i>

22
00:02:23,810 --> 00:02:27,064
<i>Ožil a poskytl nám úkryt.</i>

23
00:02:30,817 --> 00:02:33,195
<i>Když moje děti vyrostly...</i>

24
00:02:33,362 --> 00:02:38,492
........