2
00:00:07,007 --> 00:00:08,717
V minulých dílech...

3
00:00:08,759 --> 00:00:13,764
Chovám naději, že díky mé dnešní práci
budete moci pokračovat ve výcviku.

4
00:00:13,805 --> 00:00:16,475
A z tebe bude jednou skvělý Strážce.

5
00:00:16,558 --> 00:00:18,644
- Spojte mě s Kwejianem přes subprostor.
- Co se stalo?

6
00:00:18,685 --> 00:00:20,479
Moji loď něco zasáhlo.

7
00:00:20,562 --> 00:00:23,982
- Gravitační distorze.
- Jsou mrtví.

8
00:00:24,024 --> 00:00:25,609
Pět světelných let.

9
00:00:25,651 --> 00:00:29,947
To je rozměr gravitační anomálie,
která zasáhla Kwejian.

10
00:00:29,988 --> 00:00:34,284
Anomálie v sektoru Venari už není.
Prostě... zmizela.

11
00:00:34,326 --> 00:00:37,371
Přírodní jevy, jen tak nezmizí
a neobjeví se jinde.

12
00:00:37,412 --> 00:00:41,375
Jediným logickým vysvětlením je,
že ji někdo vytvořil.

13
00:00:41,416 --> 00:00:46,588
Momentálně původce označujeme
jako Neznámý druh 10-C.

14
00:00:46,630 --> 00:00:50,926
Tato anomálie ohrožuje nás všechny.
Musíme spolupracovat.

15
00:00:56,890 --> 00:01:00,978
Zoro, kapitán chce vědět, jak jsme daleko
s analýzou dat z té prázdnoty.

16
00:01:01,019 --> 00:01:05,148
- Už jsi určila, kde by druh 10-C mohl žít?
- Ne, komandére.

17
00:01:05,190 --> 00:01:08,861
Ale podle hustoty rozdělení částic
z galaktické bariéry, které jsme získali

18
00:01:08,902 --> 00:01:13,198
- jsem objevila další možné místo.
- Další? Přidej ho na mapu.

19
00:01:13,240 --> 00:01:16,451
Ach jo, kolik takových možných
míst původu může být?

20
00:01:16,493 --> 00:01:20,831
Nemyslím, že jich bude méně než 147,
každé přibližně sto parseků široké.

21
00:01:20,873 --> 00:01:23,709
To bylo řečnická otázka,
ale díky, Zoro.

22
00:01:23,750 --> 00:01:28,213
Kdo ví, jak dlouho potrvá jen
vytipovat místo, odkud druh 10-C pochází,
........