1
00:00:09,042 --> 00:00:12,625
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,417 --> 00:00:15,583
<i>Akční parta.</i>

3
00:00:16,208 --> 00:00:18,208
<i>Jdeme na to.</i>

4
00:00:18,292 --> 00:00:21,708
<i>Vždycky jasně záříme,</i>
<i>zlo všechno napravíme.</i>

5
00:00:21,792 --> 00:00:25,375
<i>Srdce, chytrost, mega moc.</i>
<i>Připraveni na pomoc.</i>

6
00:00:25,458 --> 00:00:26,417
Volt!

7
00:00:27,333 --> 00:00:29,000
<i>Dobrodružství vítáme.</i>

8
00:00:29,083 --> 00:00:30,208
Hořák!

9
00:00:31,250 --> 00:00:32,792
<i>Jo, kryjeme ti záda.</i>

10
00:00:32,875 --> 00:00:33,708
Ouško!

11
00:00:34,667 --> 00:00:36,542
<i>Nic nám nestojí v cestě.</i>

12
00:00:36,625 --> 00:00:37,625
Trnka!

13
00:00:38,375 --> 00:00:41,083
<i>My jsme Akční parta!</i>

14
00:00:44,750 --> 00:00:47,625
SPÁNKEM KU ZDRAVÍ

15
00:00:47,708 --> 00:00:49,042
Zelenko skákavá.

16
00:00:51,333 --> 00:00:52,458
Růžové jiskry?

17
00:00:58,042 --> 00:01:00,458
- Pozor!
- U jiskry! Co se děje?

18
00:01:01,750 --> 00:01:05,125
Už jsem něco takového viděl
a Plaňka to potvrdila.

19
00:01:05,208 --> 00:01:06,625
Máš jiskřivku.

20
00:01:06,708 --> 00:01:08,583
Jiskřivku? Co to je?

21
00:01:08,667 --> 00:01:11,167
Nekontrolovatelné jiskření.

22
00:01:11,250 --> 00:01:14,250
Když se cítím zle, pomáhá mi objetí.

23
00:01:17,042 --> 00:01:21,208
Plaňka má pravdu.
Volt se k vám nesmí přibližovat.

24
00:01:21,292 --> 00:01:22,583
Je to nakažlivé.
........