10
00:00:49,265 --> 00:00:53,103
<font color="#eb3669">Blade Runner: Black Lotus - 1 x 09</font>
preložil K a m y l k o

11
00:01:08,313 --> 00:01:10,489
Nehovoríš dostatočne jasne, Hignight.

12
00:01:10,533 --> 00:01:12,970
Mal by som sa niečoho obávať?

13
00:01:13,014 --> 00:01:15,494
<i>Nechcem, aby ste sa zbytočne
obávali, pán Wallace.</i>

14
00:01:17,322 --> 00:01:20,282
Zbytočne?
Nemôžem opustiť tento byt

15
00:01:20,325 --> 00:01:23,111
bez práporu ochrankárov!

16
00:01:23,154 --> 00:01:25,069
<i>Táto koža sa cez nás
nedostane, pane.</i>

17
00:01:25,113 --> 00:01:26,723
<i>Ochránime vás.</i>

18
00:01:35,036 --> 00:01:40,084
- Deje sa niečo, otče?
- Samozrejme že áno.

19
00:01:40,128 --> 00:01:43,522
Všetci, vrátane Hunta
a doktora M. sú mŕtvi.

20
00:01:43,566 --> 00:01:46,874
A teraz pozná moje meno.

21
00:01:48,136 --> 00:01:50,660
Niekedy si tí poslušní

22
00:01:50,703 --> 00:01:54,882
nájdu spôsob ako prevziať kontrolu
nad svojim životom.

23
00:01:54,925 --> 00:01:57,754
Povedal si, že to máš všetko
pod kontrolou.

24
00:01:57,798 --> 00:02:00,061
Pozri sa, čo sa stalo
Eldonovi Tyrellovi.

25
00:02:00,104 --> 00:02:03,891
Tieto veci vždy zabijú
svojich tvorcov.

26
00:02:03,934 --> 00:02:06,676
Ako by si chcel kontrolovať prírodu?

27
00:02:06,719 --> 00:02:10,245
Oni sa mali stať novou generáciou ľudí.

28
00:02:13,770 --> 00:02:16,338
Toto bolo jedna veľká chyba.

29
00:02:16,381 --> 00:02:19,689
Hrozná chyba.

30
00:02:19,732 --> 00:02:23,693
To ty si zorganizoval ten lov.

31
00:02:23,736 --> 00:02:26,391
Ty si mal všetkú tú moc v rukách,

32
00:02:26,435 --> 00:02:30,279
........