1
00:00:08,132 --> 00:00:12,657
Na počátku...

2
00:00:12,857 --> 00:00:16,780
ještě před šesti singularitami
a úsvitem stvoření

3
00:00:16,981 --> 00:00:19,984
se objevili NEBEŠŤANÉ.
Arishem, První Nebešťan,

4
00:00:20,184 --> 00:00:24,068
vyrobil první slunce
a vnesl do vesmíru světlo.

5
00:00:24,227 --> 00:00:27,831
Zrodil se život a začal vzkvétat.
Vše bylo v rovnováze.

6
00:00:27,992 --> 00:00:32,116
Avšak poté se z hlubin vesmíru
vynořil nepřirozený druh predátorů,

7
00:00:32,276 --> 00:00:35,639
kteří se živili inteligentním životem,

8
00:00:35,799 --> 00:00:40,364
zvaných DEVIANTI. Vesmír zachvátil chaos.

9
00:00:40,524 --> 00:00:44,368
S cílem obnovit přirozený řád
vyslal Arishem ETERNALS,

10
00:00:44,528 --> 00:00:49,252
nesmrtelné hrdiny z planety Olympia,
aby Devianty eliminovali.

11
00:00:49,413 --> 00:00:54,338
Eternals Arishemovi bezmezně důvěřovali,

12
00:00:54,498 --> 00:00:59,623
avšak jedna mise, již vedla
První Eternal Ajak, všechno změnila...

13
00:01:48,872 --> 00:01:50,274
Nadešel náš čas.

14
00:02:26,270 --> 00:02:27,711
Je překrásná, že ano?

15
00:02:28,793 --> 00:02:30,394
Já jsem Íkaros.

16
00:02:31,395 --> 00:02:32,716
Já jsem Sirké.

17
00:02:43,327 --> 00:02:48,132
5000 PŘ. N. L.
MEZOPOTÁMIE

18
00:03:08,713 --> 00:03:11,355
Blíží se k nám! Utíkejte!

19
00:03:15,159 --> 00:03:15,679
Otče!

20
00:03:16,160 --> 00:03:17,202
Uteč!

21
00:04:03,407 --> 00:04:04,450
Dneska válíš.

22
00:04:04,848 --> 00:04:05,891
Ty taky.

23
00:05:48,392 --> 00:05:50,153
Děkuji, Ajak.
........