1
00:00:02,500 --> 00:00:07,125
Ušetřili jsme tvůj život poté,
co jsi se snažil vzít můj.

2
00:00:07,208 --> 00:00:08,791
A teď mě chceš proklít?

3
00:00:08,875 --> 00:00:11,000
Třeba se bojí rancora.

4
00:00:16,045 --> 00:00:18,616
Byl jsem poslán starostou!
Poslal mě starosta!

5
00:00:20,113 --> 00:00:21,738
Je prázdná.

6
00:00:21,973 --> 00:00:23,973
Viděli jste...

7
00:00:26,708 --> 00:00:30,735
Řád Nočních větrů nemá povolení
k operacím mimo prostor Huttů.

8
00:00:30,798 --> 00:00:36,130
Pamatuj, že sloužíš tak dlouho, jak to
Daimyo z Tatooinu považuje za vhodné.

9
00:00:37,166 --> 00:00:39,880
Než mi začneš vyhrožovat,
tak se zeptej sám sebe,

10
00:00:40,208 --> 00:00:42,075
kdo skutečně poslal Noční větry?

11
00:00:42,625 --> 00:00:46,208
Dvojčata vznesla nárok
na odkaz jejich zesnulého bratrance.

12
00:00:46,692 --> 00:00:48,692
Tohle je moje území.

13
00:00:48,942 --> 00:00:51,751
Tohle je Jabbovo území...

14
00:00:53,712 --> 00:00:55,712
a teď patří nám.

15
00:00:55,916 --> 00:00:59,208
Jestli ho chcete,
budete mě muset zabít.

16
00:00:59,497 --> 00:01:02,206
Spi sladce, nájemný lovče.

17
00:01:50,666 --> 00:01:52,166
<i>Tady vidíte obchody,</i>

18
00:01:52,250 --> 00:01:56,333
<i>které byly pod ochranou toho,
jehož jméno neříkáme.</i>

19
00:01:56,416 --> 00:01:57,833
Můžeš říct "Jabba."

20
00:01:58,500 --> 00:02:01,416
<i>Pod ochranou Jabba Hutta.</i>

21
00:02:01,500 --> 00:02:04,208
Je mrtvý.
Neublíží ti.

22
00:02:04,562 --> 00:02:07,375
<i>Měl jsem obavy,
že byste se cítil uražen.</i>

23
00:02:07,648 --> 00:02:09,538
........