1
00:00:10,791 --> 00:00:13,666
Tak na zdraví.

2
00:00:13,750 --> 00:00:15,125
- Na zdraví.
- Na zdraví.

3
00:00:18,291 --> 00:00:19,125
Ano.

4
00:00:19,208 --> 00:00:22,666
Pane Nakagawo,
blahopřeji k získání olympiády.

5
00:00:22,750 --> 00:00:24,666
Těším se na rok 2020.

6
00:00:24,750 --> 00:00:27,291
- Děkuji.
- Ano.

7
00:00:27,791 --> 00:00:28,750
Věci se změnily,

8
00:00:29,250 --> 00:00:33,625
když premiér na naši žádost oznámil,
že ve Fukušimě je vše pod kontrolou.

9
00:00:34,541 --> 00:00:37,625
Když jste nastoupil jako poradce,
pane Tojodo, výsledky byly hned.

10
00:00:37,708 --> 00:00:41,083
To nic nebylo. Všichni vděčíme
panu premiérovi za výborný proslov.

11
00:00:41,833 --> 00:00:44,958
Navíc to byl Murakami,
kdo dal dohromady data.

12
00:00:45,500 --> 00:00:47,000
Čeká ho slibná budoucnost.

13
00:00:47,083 --> 00:00:48,458
Musíte být pyšný.

14
00:00:48,958 --> 00:00:51,375
Budoucnost politiky spočívá
v dobrém výkonu.

15
00:00:52,375 --> 00:00:54,000
Na naši budoucnost!

16
00:00:54,083 --> 00:00:54,916
Děkuji.

17
00:00:59,791 --> 00:01:02,458
Macudo, děje se něco?

18
00:01:03,666 --> 00:01:04,500
Ne.

19
00:01:06,583 --> 00:01:08,416
Mluv prosím upřímně.

20
00:01:09,916 --> 00:01:10,958
Ano, pane.

21
00:01:13,000 --> 00:01:17,250
Zdálo se mi, že některé části
toho proslovu nebyly zrovna pravdivé.

22
00:01:23,291 --> 00:01:26,750
Ne, beru to zpátky. Omlouvám se.

23
00:01:29,791 --> 00:01:33,541
Jemné nuance se brzy zapomenou.
........