1
00:00:01,276 --> 00:00:47,381
{\an8}<i>V minulém díle jste viděli.</i>

2
00:00:03,568 --> 00:00:05,073
Už jsi tam skoro rok,
i když ten dárce vycouval.

3
00:00:05,073 --> 00:00:07,094
Jsme v registru dárců, Marco.

4
00:00:07,137 --> 00:00:08,225
Musíme být trpěliví.

5
00:00:08,269 --> 00:00:09,661
Poslal vaše vízum.
Jeho platnost vypršela.

6
00:00:09,705 --> 00:00:11,402
Obávám se, že vám nemůžeme pomoci.

7
00:00:11,403 --> 00:00:11,879
Koukni na to.

8
00:00:11,904 --> 00:00:13,666
Tvé dceři se to bude moc líbit,
Theo.

9
00:00:14,753 --> 00:00:16,407
Jsem jen uklízečka.

10
00:00:16,451 --> 00:00:17,918
Uklidním to tady po vás.

11
00:00:17,918 --> 00:00:19,665
Policie identifikovala Theovo tělo.

12
00:00:19,665 --> 00:00:21,169
Mám uvnitř svoji uklízečku.

13
00:00:21,169 --> 00:00:22,892
Myslíš tu uklízečku,
která už měla být dávno mrtvá?

14
00:00:25,199 --> 00:00:27,173
- Věříte mi?
- Ano.

15
00:00:28,106 --> 00:00:30,727
Kde ses to naučila?
Jsi doktor nebo co?

16
00:00:31,118 --> 00:00:33,477
Chcete, abych pro vás pracovala?
Chraňte mě.

17
00:00:33,477 --> 00:00:35,472
- Dávám ti své slovo.
- To je ona.

18
00:00:36,036 --> 00:00:37,977
<i>Ráda bych s vámi naplánovala
Lucovo vyšetření.</i>

19
00:00:37,977 --> 00:00:39,754
Chtěla bych vám poděkovat,
že jste se na klinice přimluvil za mého syna.

20
00:00:39,754 --> 00:00:40,956
Chci, abys byla na telefonu.

21
00:00:41,076 --> 00:00:42,457
Tohle je tvoje odměna za minulou noc

22
00:00:42,857 --> 00:00:43,911
a jednorázový telefon.

23
00:00:43,911 --> 00:00:45,611
........