1
00:00:49,700 --> 00:00:52,280
- Dobré ráno, Graysone.
- Dobré ráno, pane.

2
00:00:57,080 --> 00:00:59,200
Vážně potřebujeme větší hrnky.

3
00:01:00,240 --> 00:01:01,920
Když dovolíte, pane.

4
00:01:07,360 --> 00:01:09,160
- Co je to, Graysone?
- Pane?

5
00:01:10,586 --> 00:01:12,506
Ta pohlednice.

6
00:01:18,631 --> 00:01:20,431
<i>Zbabělče.</i>

7
00:01:22,100 --> 00:01:24,600
Odkud je, Graysone?
Není tu známka.

8
00:01:30,169 --> 00:01:32,940
Graysone!
Kdo přinesl tu pohlednici?

9
00:01:34,440 --> 00:01:36,440
Pošťák, pane.

10
00:01:40,120 --> 00:01:43,360
- To bude vše.
- Je to špatná zpráva, pane?

11
00:02:01,402 --> 00:02:03,340
Proč lisy nejedou?
Jdeme pozdě?

12
00:02:03,640 --> 00:02:06,520
Nemůžeme jít pozdě, slečno.
Váš otec by nás vyhodil.

13
00:02:07,400 --> 00:02:10,680
Žádný strach, slečno Fortescueová.
Každé písmenko sázím sám.

14
00:02:10,780 --> 00:02:12,340
Strach? Nemám strach.

15
00:02:12,575 --> 00:02:15,620
Je to jen má první zásluha.
Nic důležitého.

16
00:02:27,960 --> 00:02:29,440
Tady, slečno.

17
00:02:54,440 --> 00:02:56,020
Dobré ráno, Passepartoute.

18
00:02:56,120 --> 00:02:59,840
Nebo <i>Bonjour, drahý</i>
tak nějak to je?

19
00:03:00,868 --> 00:03:02,208
Pojď.

20
00:03:05,360 --> 00:03:08,700
Edith. Má milá, krásná Edith.

21
00:03:08,796 --> 00:03:10,196
Passepartoute.

22
00:03:11,640 --> 00:03:14,260
- Jak mu závidím.
- Komu?

23
........