1
00:00:00,480 --> 00:00:02,480
-Připojíme se k tvému rodu.
-Děkuji.

2
00:00:03,320 --> 00:00:07,640
Mám právo obrat tě o majetek
a vyhnat tě ze Sept-Tours.

3
00:00:07,920 --> 00:00:11,160
-Můžeš aspoň respektovat
moje rozhodnutí? -Nemohu.

4
00:00:11,280 --> 00:00:14,400
Matthew byl přesvědčený,
že zbavuje svět běsné krve.

5
00:00:14,680 --> 00:00:15,720
Přestože ji sám má?

6
00:00:15,800 --> 00:00:18,360
Nesnese představu, že by
dvojčata procházela tím co on.

7
00:00:18,440 --> 00:00:21,760
Znovu se stát manželem a otcem,
nic jiného jsem si nepřál.

8
00:00:22,000 --> 00:00:24,840
Víte přece, že se svou čarodějnicí
očekává potomstvo.

9
00:00:25,720 --> 00:00:27,000
Slyšela jsem.

10
00:00:27,080 --> 00:00:30,480
Jednoho dne, možná
už brzo, Gallowglassi,

11
00:00:31,480 --> 00:00:33,360
ji budeš muset nechat jít.

12
00:00:34,760 --> 00:00:37,160
Jste ta, kdo se dozví,
jak to všechno začalo.

13
00:00:37,800 --> 00:00:40,680
Krev, smrt, strach.

14
00:00:40,880 --> 00:00:41,880
Timothy?

15
00:00:42,000 --> 00:00:44,400
Jste ta, která to může
jednou provždy ukončit.

16
00:00:49,080 --> 00:00:51,320
SEPT-TOURS, FRANCIE

17
00:01:19,440 --> 00:01:21,720
COTSWOLDS, ANGLIE

18
00:02:11,000 --> 00:02:12,520
Byl to krásný obřad.

19
00:02:14,440 --> 00:02:16,960
Sice nevím,
jestli by si to tak Timothy přál,

20
00:02:17,080 --> 00:02:19,200
ale koneckonců jsem ho neznala.

21
00:02:19,640 --> 00:02:22,080
Agatho, Timothyho je mi moc líto.

22
00:02:22,360 --> 00:02:24,600
A všeho, co si musel vytrpět.

23
........