1
00:00:33,125 --> 00:00:34,125
Zastavte.

2
00:00:34,916 --> 00:00:37,250
Zastavte, prosím. Musím jít čurat.

3
00:00:37,791 --> 00:00:40,250
- Pane, před námi je toaleta.
- Zastavte!

4
00:00:52,375 --> 00:00:54,666
- Jsi zraněná?
- Jsem v pořádku.

5
00:00:54,750 --> 00:00:57,458
- A miminko?
- Je taky v pořádku.

6
00:00:57,541 --> 00:00:58,625
Jsi někde zraněná?

7
00:00:59,541 --> 00:01:02,375
Auto, rychle! Zavolejte doktora! Dělejte!

8
00:01:02,458 --> 00:01:03,375
Děkuji vám.

9
00:01:08,000 --> 00:01:09,333
- Nic mi není.
- Pozor.

10
00:01:09,416 --> 00:01:13,125
Z kopce asi spadl kámen.
No tak, pojeďme rychle dál.

11
00:01:48,833 --> 00:01:51,958
SERIÁL NETFLIX

12
00:02:28,458 --> 00:02:31,208
Jo, dělám, co můžu.

13
00:02:31,291 --> 00:02:34,083
<i>- Uživatel je momentálně nedostupný.</i>
- Cože?

14
00:02:34,833 --> 00:02:37,375
- Kdy se to stalo?
<i>- Zkuste to později.</i>

15
00:02:37,458 --> 00:02:40,333
<i>- Uživatel je momentálně…</i>
- Dobře, uvidím.

16
00:02:41,000 --> 00:02:42,083
Dobrá.

17
00:02:46,708 --> 00:02:50,416
Šefali je v pořádku. A miminko taky.

18
00:02:55,375 --> 00:02:56,416
Zabili je.

19
00:02:58,083 --> 00:02:58,958
Koho?

20
00:03:00,875 --> 00:03:02,041
Kalikanta a Thapu.

21
00:03:05,333 --> 00:03:06,791
Kdo jsou Kalikant a Thapa?

22
00:03:08,125 --> 00:03:09,916
Muži, kteří měli zabít Dolly.

23
00:03:11,416 --> 00:03:13,625
Volali mi z policie v Bilasgandži.

........