1
00:00:14,583 --> 00:00:21,541
MĚLA OČI A VYBRALA SI MĚ.
WILLIAM SHAKESPEARE, OTHELLO

2
00:00:28,500 --> 00:00:29,875
<i>Budeš můj kamarád?</i>

3
00:00:34,833 --> 00:00:37,625
<i>Jmenuji se Vikrant.</i>

4
00:00:39,041 --> 00:00:40,458
<i>Vikrant Singh Chauhan.</i>

5
00:00:41,208 --> 00:00:44,083
<i>Datum narození 19. prosince.</i>

6
00:00:45,416 --> 00:00:49,000
<i>Datum úmrtí nejspíš dnes.</i>

7
00:02:33,875 --> 00:02:36,625
<i>Člověka dokáží zničit tři věci.</i>

8
00:02:36,708 --> 00:02:40,208
<i>Peníze, moc a žena.</i>

9
00:02:40,291 --> 00:02:42,791
<i>Po penězích jsem nikdy neprahl,</i>

10
00:02:42,875 --> 00:02:46,250
<i>na moc jsem si nikdy nepotrpěl,</i>

11
00:02:46,333 --> 00:02:47,583
<i>tak zbývalo jediné…</i>

12
00:02:54,833 --> 00:02:56,291
<i>Púrva.</i>

13
00:02:56,375 --> 00:02:58,708
<i>Nikdy nekončící smůla mého života.</i>

14
00:02:59,541 --> 00:03:00,500
SERIÁL NETFLIX

15
00:03:00,583 --> 00:03:03,666
<i>Miláček Akheradže Awasthiho,</i>
<i>démona naší oblasti.</i>

16
00:03:03,750 --> 00:03:04,750
<i>Byla jeho dcera.</i>

17
00:03:09,541 --> 00:03:10,500
<i>Akheradž.</i>

18
00:03:10,583 --> 00:03:13,666
<i>Celým jménem Akheradž Awasthi „Vidrohi“.</i>

19
00:03:14,416 --> 00:03:16,833
<i>Nejkontroverznější politik naší země.</i>

20
00:03:17,291 --> 00:03:21,208
<i>Ze všech možných prostředků</i>
<i>v knize zločinů k udržení se u moci</i>

21
00:03:21,291 --> 00:03:22,958
<i>použil a vyzkoušel všechny.</i>

22
00:03:24,333 --> 00:03:27,375
{\an8}<i>A toto je jeho adoptovaný poskok Dharméš.</i>

23
00:03:27,958 --> 00:03:31,041
<i>Odkud pochází? To nikdo neví.</i>

24
00:03:31,833 --> 00:03:34,708
<i>Ale tihle dva</i>
<i>naplnili můj život neštěstím,</i>

........