1
00:00:00,000 --> 00:00:07,250
Titulky 14.1.2022
Andrea1717

2
00:00:07,250 --> 00:00:09,810
Sikawasay či médium

3
00:00:09,940 --> 00:00:13,850
označuje niekoho
požehnaného mocou bohov.

4
00:00:13,940 --> 00:00:17,420
Sú to nositelia duchov

5
00:00:17,990 --> 00:00:22,790
a sú spojením medzi ľuďmi a bohmi.

6
00:00:24,060 --> 00:00:27,230
Pod vedením bohov

7
00:00:27,360 --> 00:00:30,530
Sikawasay pomáhajú ľuďom,
ktorí sú stratení

8
00:00:30,660 --> 00:00:34,050
nájsť správnu cestu k bohom.

9
00:00:36,470 --> 00:00:39,990
Nestali sa médiom

10
00:00:40,080 --> 00:00:42,940
pretože by sa tak rozhodli.

11
00:00:43,030 --> 00:00:46,370
Takmer všetky médiá

12
00:00:46,460 --> 00:00:49,410
keď boli mladí,
prežili život ohrozujúcu chorobu.

13
00:00:50,290 --> 00:00:52,570
Len ak je duch

14
00:00:52,660 --> 00:00:56,970
ochotný stať sa ich strážnym anjelom

15
00:00:57,060 --> 00:00:59,830
môžu sa vyliečiť.

16
00:01:00,800 --> 00:01:03,130
Na oplátku

17
00:01:03,620 --> 00:01:07,270
ich budúcou cestou bude tá,

18
00:01:08,720 --> 00:01:13,430
ktorou predtým kráčal Boh.

19
00:01:20,910 --> 00:01:22,539
Podľa Jeho usporiadania

20
00:01:23,420 --> 00:01:26,539
som prišiel do sveta ľudí,
nesúc tieto dary.

21
00:01:27,860 --> 00:01:28,960
Ľudia často

22
00:01:30,460 --> 00:01:32,520
zdvíhajú obočie kvôli tomuto

23
00:01:33,360 --> 00:01:34,500
požehnaniu.

24
00:01:48,190 --> 00:01:49,020
Niekedy
........