1
00:00:18,550 --> 00:00:20,830
Na schodech na mě počkáš, ano?

2
00:01:02,670 --> 00:01:08,070
-Co děláte, Frances?
-Donedávna jsem učila.

3
00:01:09,430 --> 00:01:13,350
Nechala učení kvůli psaní románu.
Pomáhám jí s výzkumem.

4
00:01:13,430 --> 00:01:16,150
Jak si to můžete dovolit?
Na boháče nevypadáte.

5
00:01:16,230 --> 00:01:19,950
Joy! Nebuď hrubá.

6
00:01:20,030 --> 00:01:24,630
Omlouvám se za sestru, Frances.
Ale vážně, jak si to můžete dovolit?

7
00:01:24,710 --> 00:01:27,550
Já myslel, že se musíte všechny
prodávat na ulicích,

8
00:01:27,630 --> 00:01:29,990
aby byla v třídách aspoň křída.

9
00:01:30,070 --> 00:01:33,470
Naskytla se mi dobrá příležitost.

10
00:01:33,750 --> 00:01:37,830
Nic velkého, ale na život to stačí,
když nebudu rozhazovat.

11
00:01:40,800 --> 00:01:45,160
Promluvte si s Violet o psaní,
chodila na hodiny poezie.

12
00:01:50,800 --> 00:01:54,560
<i>Kéž bych jako strom</i>
<i>Před bouří tě směla skrýt</i>

13
00:01:54,640 --> 00:01:57,880
<i>Kéž bych jako přístav</i>
<i>Štítem tvým já mohla být</i>

14
00:01:58,640 --> 00:02:01,720
To jsi psala ty, drahá?
To je velmi milé.

15
00:02:02,080 --> 00:02:03,480
Je to o mně?

16
00:02:03,840 --> 00:02:04,840
Není to hotové.

17
00:02:04,920 --> 00:02:08,720
-Na těch rýmech se musí zapracovat.
-Rýmování se nenosí.

18
00:02:10,680 --> 00:02:13,800
Použila poloviční rým jako TS Eliot.

19
00:02:16,040 --> 00:02:22,040
-A co děláte vy, Georgi?
-Pane Rattery? Máte návštěvu.

20
00:02:22,200 --> 00:02:23,320
Od policie.

21
00:02:23,880 --> 00:02:26,960
Policie? Phile, ty blboune,
co jsi zase provedl?

22
00:02:27,080 --> 00:02:30,080
-Kde je záchod?
........