1
00:00:10,416 --> 00:00:14,500
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:56,041 --> 00:00:57,583
Jo!

3
00:01:18,458 --> 00:01:21,541
Zatleskejte muzikantům

4
00:01:21,625 --> 00:01:25,375
a přispějte do klobouku!

5
00:01:26,000 --> 00:01:27,750
Děkujeme, paní!

6
00:01:27,833 --> 00:01:32,375
Zatleskejte muzikantům
a přispějte do klobouku!

7
00:01:47,416 --> 00:01:49,083
- Zdrháme!
- Stůjte!

8
00:01:49,166 --> 00:01:52,083
- Co se děje?
- Pojďte sem! Neutíkejte!

9
00:02:38,250 --> 00:02:41,791
Holka moje, nakrmila jsi psa,
ale teď budeš mít hlad.

10
00:02:41,875 --> 00:02:45,916
Ale tati, chudák pejsek. Jenom ať si dá.

11
00:02:50,125 --> 00:02:53,000
- Jsi v pořádku, tati?
- Dobrý.

12
00:02:53,500 --> 00:02:55,250
Jenom mi zaskočila rybí kost.

13
00:03:01,333 --> 00:03:02,291
Tati?

14
00:03:03,333 --> 00:03:04,708
Ano, zlatíčko?

15
00:03:06,375 --> 00:03:08,583
Proč nás vždycky vyhánějí?

16
00:03:10,833 --> 00:03:11,833
Bojí se.

17
00:03:13,166 --> 00:03:14,791
Koho? Nás?

18
00:03:16,208 --> 00:03:18,541
Ne, bojí se sami sebe.

19
00:03:19,125 --> 00:03:24,041
Bojí se, že si uvědomí,
že jsou součástí stejné hudby.

20
00:03:24,125 --> 00:03:25,250
Jak to myslíš?

21
00:03:28,000 --> 00:03:29,041
Poslouchej.

22
00:03:42,791 --> 00:03:43,625
Podívej na ně.

23
00:03:54,000 --> 00:03:54,958
Vidíš?

24
00:03:56,041 --> 00:03:58,708
........