1
00:00:10,503 --> 00:00:26,057
Titulky 23.1.2022
Andrea1717

2
00:00:52,200 --> 00:00:53,200
VČERA

3
00:01:03,600 --> 00:01:05,620
- Vedúci!
- Vydesili ste ma!

4
00:01:08,540 --> 00:01:11,840
Povedali, že sa stavíte, že naša
spoločnosť prežuje a teraz takto?

5
00:01:11,920 --> 00:01:15,800
Prečo sa náhle zmenil veľký projekt?
Prezentácia bude budúci týždeň.

6
00:01:15,910 --> 00:01:18,120
Za celý ten čas
ste urobili veľa výskumov.

7
00:01:18,200 --> 00:01:23,240
To je pre RPG hry. Takže celé
mesiace márne riskujem svoj život.

8
00:01:23,720 --> 00:01:25,450
Úprimne,

9
00:01:25,450 --> 00:01:30,120
so schopnosťami nášho tímu
je v tomto odvetví nemožné konkurovať.

10
00:01:30,520 --> 00:01:33,450
Nemyslím tým, že asistentke Seon
chýbajú schopnosti.

11
00:01:33,880 --> 00:01:36,330
Takáto konkurencia je však veľmi silná.

12
00:01:36,480 --> 00:01:39,200
Mali ste meniť
naše smerovanie od začiatku.

13
00:01:39,280 --> 00:01:44,250
Čo? Len preto,
že som sa tešil na pekný dizajn.

14
00:01:46,440 --> 00:01:48,480
Naši nadriadení sú tiež veľmi sklamaní.

15
00:01:52,700 --> 00:01:56,160
Prepáčte,
som veľmi neschopná.

16
00:01:56,200 --> 00:01:59,540
Mala by som to povedať, kvôli
svojej zodpovednosti, ale nemôžem.

17
00:01:59,760 --> 00:02:01,400
Pretože naša spoločnosť
má problémy a prepúšťa...

18
00:02:01,950 --> 00:02:04,301
Ak sa chystáte znížiť počet
členov nášho tímu a argumentovať,

19
00:02:04,501 --> 00:02:05,520
že im chýbajú schopnosti,

20
00:02:05,760 --> 00:02:08,360
tak nám rovno povedzte,
aby sme zomreli.

21
00:02:11,640 --> 00:02:15,410
Ak projekt nebude fungovať,
spoločnosť zatvoria, ste v tom sami.

........