1
00:00:06,083 --> 00:00:08,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:04,125 --> 00:01:06,875
- Co tady děláš?
- Co ti řekla Margherita?

3
00:01:09,000 --> 00:01:11,416
Přišla mě pochválit za to, jak píšu.

4
00:01:12,500 --> 00:01:14,500
To jsi přišel jen kvůli tomu?

5
00:01:16,291 --> 00:01:17,791
Musím to pochopit, Sofie.

6
00:01:20,083 --> 00:01:21,708
Nic jsem jí neřekla.

7
00:01:23,541 --> 00:01:24,958
Proč chceš odjet?

8
00:01:25,833 --> 00:01:27,416
Nemám důvod tu zůstat.

9
00:01:27,500 --> 00:01:28,875
Máš tady svoje sny.

10
00:01:28,958 --> 00:01:30,416
Právě. Nic konkrétního.

11
00:01:34,458 --> 00:01:35,750
Neodjížděj.

12
00:01:37,166 --> 00:01:39,583
Carlo, na univerzitě
na mě všichni zírají,

13
00:01:39,666 --> 00:01:42,500
tvoje žena mě sledovala, pak mě vyslýchala

14
00:01:42,583 --> 00:01:45,666
a ty už se mnou nemluvíš,
ani se na mě nepodíváš.

15
00:01:45,750 --> 00:01:47,375
Já vím, sakra!

16
00:01:47,458 --> 00:01:49,125
Pro mě je to taky těžký.

17
00:01:51,250 --> 00:01:53,208
Začneme znovu. Ano?

18
00:01:54,083 --> 00:01:58,833
Slibuju, že se nestane nic,
co by tě dostalo do potíží.

19
00:02:00,416 --> 00:02:02,125
Tak vystup z vlaku.

20
00:02:56,416 --> 00:02:57,250
Ahoj.

21
00:03:16,583 --> 00:03:18,583
- Řekla jsem „ahoj“.
- Slyšel jsem.

22
00:03:25,750 --> 00:03:26,583
Co je?

23
00:03:30,666 --> 00:03:32,000
Co jsi dneska dělala?

24
00:03:33,000 --> 00:03:34,166
To, co obvykle.
........