1
00:00:06,083 --> 00:00:08,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,416 --> 00:00:15,250
Zadal jsem studentům práci,
kterou měli vypracovat v hodině.

3
00:00:15,333 --> 00:00:17,125
Autobiografický příběh.

4
00:00:17,208 --> 00:00:20,083
Měli napsat
o důležité chvíli svého života.

5
00:00:20,166 --> 00:00:22,291
Byl to pro mě těžký úkol.

6
00:00:22,375 --> 00:00:26,166
Ráda si vymýšlím příběhy,
ale o sobě mluvím nerada.

7
00:00:29,208 --> 00:00:31,708
Ta dívka s tím měla potíže.
Byla rozrušená.

8
00:00:31,791 --> 00:00:33,166
Byla jsem nervózní.

9
00:00:34,875 --> 00:00:37,083
Najednou jsem to nemohla snést,

10
00:00:37,166 --> 00:00:40,333
tak jsem odešla ze třídy
a šla jsem na záchod.

11
00:00:41,625 --> 00:00:42,833
Vypadala rozrušená.

12
00:00:43,625 --> 00:00:46,083
Chtěl jsem vědět, jestli to není vážné.

13
00:00:46,750 --> 00:00:47,875
Co se stalo pak?

14
00:00:48,541 --> 00:00:50,916
Přišel za mnou na záchody.

15
00:00:51,000 --> 00:00:54,125
Šel jsem dovnitř, abych se zeptal,
jestli jí nic není.

16
00:00:56,250 --> 00:00:57,375
A pak?

17
00:00:58,041 --> 00:00:59,958
Opřela jsem se o umyvadlo.

18
00:01:02,500 --> 00:01:05,291
Nemohla jsem dýchat.
Nemohla jsem se uklidnit.

19
00:01:05,833 --> 00:01:07,666
Dívka, která vás viděla, řekla,

20
00:01:08,541 --> 00:01:10,083
že jste byli blízko sebe.

21
00:01:10,666 --> 00:01:11,875
A objímali jste se.

22
00:01:11,958 --> 00:01:12,833
Ne.

23
00:01:12,916 --> 00:01:14,583
Ne, neobjímali jsme se.

24
........