1
00:00:08,610 --> 00:00:11,840
Jedu do South Parku,
chci si trochu orazit.

2
00:00:11,840 --> 00:00:15,399
Všude samá šťastná tvář,
skromní lidi neznaj zášť.

3
00:00:15,480 --> 00:00:18,690
Jedu do South Parku,
starosti nechám za sebou.

4
00:00:18,776 --> 00:00:21,891
Zaparkovat vždy se dá,
všichni zdravěj zvesela.

5
00:00:22,050 --> 00:00:25,495
Jedu do South Parku,
trochu si tam povyrazím.

6
00:00:28,530 --> 00:00:32,530
Pojeď se mnou do South Parku
za prima přáteli.

7
00:00:34,601 --> 00:00:39,749
WWW.MESTECKOSOUTHPARK.COM
Překlad: Jindřich K (Kailik)

8
00:00:45,441 --> 00:00:51,441
Jakožto farmáři a pěstitelé marihuany
máme vůči společnosti zodpovědnost.

9
00:00:51,869 --> 00:00:55,400
Vím, že všichni
respektujeme úrodu a každý den

10
00:00:55,454 --> 00:00:58,844
se snažíme lépe porozumět
nuanci a legitimitě jejího použití.

11
00:00:59,055 --> 00:01:01,320
Do toho, trávo.

12
00:01:01,696 --> 00:01:04,305
Ale pěstitelé
musí čelit tvrdé realitě.

13
00:01:04,711 --> 00:01:09,843
Od legalizace marihuany byly barevné
komunity černých a hnědých koloráďanů,

14
00:01:10,200 --> 00:01:13,512
těmi nejvíce zasaženým
lidmi ve válce proti drogám,

15
00:01:13,608 --> 00:01:17,020
byly vyloučeny
z tohoto prosperujícího průmyslu.

16
00:01:19,447 --> 00:01:23,117
Naštěstí veřejnost začíná
chápat tuto nespravedlnost

17
00:01:23,156 --> 00:01:27,367
a mnoho lidí chce nyní bojkotovat
pěstírny, které vlastní pouze běloch.

18
00:01:28,056 --> 00:01:29,985
Bojkotují co?
Počkat... Cože?

19
00:01:30,187 --> 00:01:34,015
Vidíme zdravý a dramatický
nárůst v poptávce po marihuaně,

20
00:01:34,170 --> 00:01:38,607
jež bude pěstována těmi, kteří rozumí
boji za sociální spravedlnost.

21
........