1
00:00:20,479 --> 00:00:22,606
Klidně ty dveře můžu vykopnout.

2
00:00:25,025 --> 00:00:27,069
No jasně, tak dobře.

3
00:00:27,152 --> 00:00:28,362
To myslíš vážně?

4
00:00:29,279 --> 00:00:31,573
- Po mým se tam dostaneme.
- Jasně.

5
00:00:31,949 --> 00:00:34,243
Nezapomeň, proč jsme tady, Franku.

6
00:00:44,086 --> 00:00:45,087
Tak to ne.

7
00:00:53,095 --> 00:00:55,138
- Ne.
- Poslal nás strýček Teddy.

8
00:01:06,733 --> 00:01:07,901
Chci vidět prachy.

9
00:01:16,577 --> 00:01:19,663
Po tvým, jo? Tak se jdeme najíst.

10
00:01:35,721 --> 00:01:36,597
Tak tudy.

11
00:01:37,931 --> 00:01:38,932
Hej.

12
00:01:40,767 --> 00:01:43,061
Máte tu pěkně pevný dveře.

13
00:01:43,145 --> 00:01:45,272
Ty by nevykopla ani armáda.

14
00:01:47,733 --> 00:01:50,861
Dobře. Peníze beru předem.

15
00:01:51,570 --> 00:01:55,240
Tři stovky za můj čas a studio,
dvě stovky za vyvolání fotek.

16
00:01:56,033 --> 00:02:01,747
Fotky i negativy jsou vaše.
Bez internetu, beze stop, bez poldů.

17
00:02:03,165 --> 00:02:04,541
Půjčte si, co chcete.

18
00:02:05,917 --> 00:02:09,421
Nikoho nesoudím. Dělejte tady cokoliv.

19
00:02:09,504 --> 00:02:10,631
Tím myslím fakt...

20
00:02:12,424 --> 00:02:14,051
Potřebujeme tu něco udělat.

21
00:02:18,388 --> 00:02:19,473
Tak do práce.

22
00:02:21,058 --> 00:02:22,059
Běž.

23
00:03:09,022 --> 00:03:11,608
Ne! Ne, prosím ne!

24
00:03:12,234 --> 00:03:13,318
Ne! Ne!

........